Deň otvorených dverí Archívu VUT

DSC09858Deň otvorených dverí Archívu VUT, ktorý sa konal 15.10.2014, nám umožnil nahliadnuť do jeho priestorov. Jednalo sa o každoročnú akciu, ktorá bola tento rok súčasťou osláv 115. výročia založenia Vysokého učení technického v Brně. Pozrite sa s nami, ako popoludnie v Archíve VUT prebiehalo.

Našu návštevu sme začali výstavou archívnych dokumentov s názvom „Tak jsme začínali…“, ktorá zachytávala dôležité momenty školy v jej začiatkoch, vystavovala rôzne univerzitné záznamy či diplomy, články z novín, ale aj staré fotografie študentov. Vôbec po prvýkrát bol vystavený reštaurovaný dokument o založení školy z roku 1899 tzv. zakladacia listina čiže připis Moravskébo zemského místodržitelství Rektorátu České vysoké škole technické v Brně z dňa 30.9.1899, je možné vidieť tu.

Výstava archivních dokumentů „Tak jsme začínali...“
Výstava archivních dokumentů „Tak jsme začínali…“

Na ďalšom poschodí nás čakala výstava o organizácii a osobnostiach VUT doplnená starými fotografiami. Z nej sme prešli do prednáškovej miestnosti, v ktorej sa premietal polhodinový film o histórii školy. Dozvedeli sme sa v ňom, že VUT vzniklo podpísaním dekrétu o založení českej vysokej školy technickej Františkom Jozefom I. a to 19.9.1899. Prvý kurz navštevovalo 47 poslucháčov a ich počet sa v nasledujúcich rokoch zvyšoval. Táto škola však bola v 20. storočí veľmi poznamenaná vojnovými udalosti a striedaním režimov, čo brzdilo jej plný rozvoj. Viac o histórii univerzity tu. Po tomto filme nám zamestnanci archívu pripravili malé občerstvenie a nasledovala komentovaná prehliadka priestorov.

Den otevřených dveří 15.10.2014 085

Prehliadku nám robil PhDr. Viktor Jevsejenko, ktorý nás previedol priestormi archívu od badateľne až do depozitárov. Prezradil nám tiež, že priestory archívu slúžili predtým ako študentská menza a on sám sa v nej predtým stravoval. Našli sme o tom zmienku v českom denníku aj Archivním časopise s trefným názvom Duchovní potrava místo menzy. Po celkovej rekonštrukcii budovy je kapacita tohto archívu asi šesť kilometrov, z ktorých sú v súčasnosti využívané takmer 2 km.

Badatelňu navštívilo aj pár bádateľov zo zahraničia, pretože VUT bola v minulosti priaznivo naklonená príchodu študentov z východu, najmä z Ruska.
Badatelňu navštívilo aj pár bádateľov zo zahraničia, pretože VUT bola v minulosti priaznivo naklonená príchodu študentov z východu, najmä z Ruska.
Voľné regály poskytujú priestor pre budúce dokumenty.
Voľné regály poskytujú priestor pre budúce dokumenty.

 

 
Archív VUT bol zriadený k 1.3.1992 ako archív zvláštneho významu (podľa zákona č. 97/1974 Sb., o archivnictví) a od roku 2005 je akreditovaným špecializovaným archívom.
Zaoberá sa spracovaním archiválií, teda ich usporadovaním a inventarizáciou, vytváraním archívnych pomôcok a informačných systémov, taktiež využívaním archiválií v badatelni, správou agendy, ale aj výskumnou a publikačnou činnosťou. Viac o jeho odbornej činnosti tu.

PhDr. Jevsejenko nám v krátkosti vysvetlil spôsob usporiadania dokumentov, význam dvoch chladiacich boxov, ale rovnako aj systém merania teploty a relatívnej vlhkosti v depozitároch. Ako správny sprievodca nám okrem školských dokumentov nezabudol ukázať nevšedné predmety, ktoré sú v archíve uložené, ako napríklad sochu Lenina alebo zdobený obal na fľašu od Kalašnikova :)

V depozitári sme “príliš nadýchali”... zvýšené hodnoty ako tieto sa zaznačujú červenou a ďalej pravidelne kontrolujú.
V depozitári sme “príliš nadýchali”… zvýšené hodnoty ako tieto sa zaznačujú červenou a ďalej pravidelne kontrolujú.

Riaditeľke PhDr. Renatě Krejčí a zamestnancom Archívu VUT ďakujeme za pozvanie a poučnú prehliadku a našim študentom za účasť!

Viac fotiek nájdete na našom Google+ tu.

Napsat komentář