Prehliadka v Štátnom oblastnom archíve v Prahe

DSC00454Štátny oblastný archív v Prahe nám v polovici novembra poskytol komentovanú prehliadku svojich priestorov. Pozrite sa s nami, ako táto prehliadka prebiehala.  ………………………………………….

SOA v Prahe spravuje dokumenty, ktoré vznikli od roku 1166 v prostredí šľachtických rodov a veľkostatkov do súčasnosti. Jeho fondy pochádzajú z činnosti krajských orgánov, inštitúcií a úradov štátnej a finančnej správy, banských úradov a justičných orgánov, ďalej sú to fondy ekonomického charakteru z činnosti veľkých podnikov a peňažných ústavov z Prahy či z priemyslovej Stredočeskej oblasti. Tieto sú rozdelené do 3 hlavných oddelení archívnych fondov, teda I. Oddělení fondů veřejné správy, II. Oddělení zemědelsko-lesnických a osobních fondů a III. Oddělení fondů hospodářských subjektů. Stručný prehľad fondov nájdete tu.

Od roku 2001 prebehlo niekoľko výrazných zmien v rámci reorganizácie verejnej správy a presídlenie archívu z centrály Policajného múzea do novej modernej budovy v Archívnom areáli na Chodovci, kde sídli spolu s Národním archivem. Do SOA Praha bolo začlenených ďalších 12 okresných archívov Stredočeského kraja, ktoré sa stali jeho vnútornými organizačnými jednotkami.

Budovu na Chodovci zdieľa SOA Praha s Národním archivem a v 12 poschodovom depozitári mu patria 3 poschodia na dokumenty a 1 zvláštní depozitář čisto na fotografie, kvôli rozdielnej klíme pre konzervovanie týchto rozličných materiálov. Ďalšie dokumenty sú v jednotlivých okresoch.

archiv
Budova archívu, zdroj: internet.

Komentovanú prehliadku priestorov nám poskytol Mgr. Martin Sovák, ktorý nám prezradil niečo o histórii a využívaní archívu, ale ukázal nám aj zaujímavé archiválie, ktoré SOA vlastní.

Našu prehliadku sme klasicky začali v badateľni, ktorá  je 3. najvyužívanejšou v ČR, hneď po Národním archivu a MZA. Tento rok bolo vyplnených už 2300 badateľských listov, z čoho takmer 95% zahŕňa genealógiu a dnes veľmi populárne hľadanie predkov. Vďaka výborným podmienkam pre štúdium už teraz presiahla 5700 návštev, čo je asi 33 návštev za deň a  vyše 300 tisíc ofóliovaných listov.

DSC00418
Badateľňa má 57 miest pri stoloch, 15 čítačiek a 8 počítačov.

Archív je využívaný taktiež pracovníkmi médií či kinematografie z ČR aj zahraničia, ktorí tu čerpajú námety pre svoje dokumentárne programy alebo filmy. Jedná sa napríklad o program BBS o Alberovi Göringovi, časti seriálu Počátky podnikání v Čechách alebo Osudové okamžiky, dokument Baronka Sidonie Nádherná aneb Konec šlechty v Čechách alebo hrané seriály Svět, kde se nežebrá, Četnické humoresky a iné.

Pokračovali sme do tzv. pořádacího sálu, v ktorom sa triedia spisy do fondov a neskôr balia do nových obalov. Podľa nových štandardov sa balia do košielky – dosiek – krabice z lepenky z nekyslého papiera, ktorý má nižšie Ph a obsah celulózy, čím spomaľuje znehodnotenie materiálov (napr. spomaľuje koróziu atramentu).

Mgr. Sovák nám tiež vysvetlil význam karanténneho depozitára, kde sa zisťuje, či boli archiválie napadnuté plesňami alebo škodcami. V prípade poškodenia prechádzajú archiválie do dezinfekčnej linky, kde je na ne vo vákuu aplikovaný toxický plyn, tzv. ethylenoxid, ktorý zabije plesne a nežiaduce baktérie. Ďalšou zaujímavosťou je protipožiarny systém v tejto budove, ktorý je viditeľný na stope každej miestnosti v tenkých trubkách. Využíva hasiacu zmes s názvom Inergen, teda plyn, ktorý znižuje koncentráciu kyslíka v miestnosti, čím obmedzí horenie.

Archiválie pripravené do karanténneho depozitára.
DSC00450
Upozornenie na hasiacu zmes Inergen.

 

 

Štátny oblastný archív v Prahe vznikol na základe vládneho nariadenia o archívnictve z roku 1954. Jeho úlohou bolo starať sa o novovznikajúce okresné archívy, viesť evidenciu archiválií a odborne zaisťovať archívnictvo v kraji, neskôr pribudli aj archiválie zrušených pracovísk archívov ministerstva poľnohospodárstva a lesníctva v kraji. Viac o histórii archívu nájdete tu.

Archív vo svojej histórii musel čeliť nedostatku archívneho priestoru a vystriedal vyše 40 (provizórnych) depozitárov v Prahe a jeho okolí. Množstvo ukladaného materiálu sa každoročne zvyšoval, 15 rokov po svojom vzniku šlo o 13km archiválií a ich počet stále rástol až k dnešným 33 km.  Archív má v posledných desaťročiach aj významnú publikačnú činnosť.

Táto prehliadka bola spestrená možnosťou nahliadnuť do zaujímavých archiválií v rozličných fondoch. Začali sme najstaršou cisárskou listinou Fridricha I. Barbarossy pre kláštor v Semmeringu z roku 1166, potom sme prešli na listinu Přemysla Otakara II. z 1270 či listinu Albrechta z Valdštejna v knižnej väzbe z roku 1627.

DSC00448
Listina Přemysla Otakara II. z 1270 so zachovanou majestátnou pečaťou (z druhej strany jeho jazdecká pečať).
DSC00446
Listina z roku 1661, ktorou bol Jan Bedřich z Valdštejna povýšený na plnoletého.


 

 

 

 

 

 

 

 

V súdnych spisoch fondu verejnej správy sme nahliadli do spisov len pre silné žalúdky. Pozreli sme sa na prípad Františka Saidla, ktorý za 2. svetovej vojny ako jediný prežil vyhladenie Lidíc vďaka tomu, že si vo väzení odpykával trest za zabitie svojho syna alebo na prípad vraždy americkej občianky Margity Vörösmartyovej z 20. rokov minulého storočia, ktorá naletela svadobnému podvodníkovi.

Vo fonde hospodárskych subjektov sme nahliadli do podnikových materiálov. Pivovary a sladovne ukázali zbierku pivných táciek z USA či Viedne, čokoládovňa zas dizajn starej verzie Študentskej pečate tzv. Študentský chlebíček, dizajn škatuliek cigariet ako Mars či Start a starý obal Kofoly. Našli sme tu ale aj akciové lístky a iné cenné papiere alebo letenku ČSA z roku 1928, ktorá okrem údajov o pasažierovi obsahovala aj údaje o pilotovi, počasie v destinácii alebo sáčky na zvracanie :)

DSC00449
Systém uskladnenia starých máp v depozitári.

Riaditeľovi PhDr. Danielovi Doležalovi, Ph.D. a zamestnancom SOA Praha ďakujeme za poučnú prehliadku a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

Niekoľko fotiek z prehliadky nájdete na našom Google+.

 

Napsat komentář