BSS ČAS a Ústav pomocných věd historických a archivnictví  FF MU si Vás dovoľujú pozvať na medzinárodný workshop “Historical Sources Just One Click Away. The Issue of Digital Editions and Accessing Historical Sources in Virtual Space”, ktorý sa uskutoční

1. a 2. decembra 2014

v priestoroch FF MU (konferenčná miestnosť, Arne Nováka 1, budova C, 2. poschodie).

Zhrnutie programu:

01/12

10:00-10:50

Lukáš Führer (Brno): Codex diplomaticus et epistolaris regni Bohemiae and Digital Humanities. Current Status and Perspectives

10:50-11:40

Clemens Radl (Munich): Diplomata within the Digital MGH and beyond

11:50-12:40

Andreas Kuczera (Mainz – Gießen): Digital Approaches to the Regesta Imperii Online

14:00-15:30

Georg Vogeler (Graz): Scholarly Editing of Charters between Philology and History. The Case of monasterium.net

Thomas Aigner (St. Pölten): Monasterium.net – Managing an International Charters Portal

15:30-16:20

Krisztina Arany (Budapest): Medieval Hungary Online – Virtual Archives of Medieval Charters

16:40-17:30

Zdeněk Uhlíř – Tomáš Klimek (Praha): Manuscriptorium as Virtual Environment for Digital Codicology

17:30-18:00

Robert Novotný (Praha): Czech Medieval Sources Online and the Database of Charters and Letters from Hussite Bohemia: Two Digitalization Projects Run by the CMS Prague

02/12

8:50-9:40

Andreas Zajic – Markus Gneiß (Vienna): When Imagery is Indispensable: Illuminated Charters in Virtual Space

9:40-10:30

Zbyněk Sviták (Brno): Digitalization of Early Modern Sources: the Case of Normative Regulations with Regards to Moravia in Modern Times

10:40-11:30

Jindra Pavelková – Eva Richtrová (Brno): Digitalization in the Library and Archives of Rajhrad Monastery

      .

Detajlný program nájdete tu.

V prípade záujmu o účasť na workshope kontaktujte prosím Mgr. Petra Elbla, Ph.D. na elbel@phil.muni.cz.

Tešíme sa na Vašu účasť!!