Projekt archivnictví věc veřejná – Informačný email

A-VV obr
dizajn nového projektu

Milí študenti, milé študentky,

radi by sme Vám ponúkli účasť na projekte „Archívnictvo – vec verejná“, ktorý sa bude konať v jarnom semestri 2015 a je určený pre študentov a priaznivcov PVH a archívnictva, ale aj pre študentov príbuzných odborov, ktorí sa zaujímajú o digitalizácie a chceli by získať iný pohľad na vlastné štúdium.

Hlavné ciele projektu:
1]Sprostredkovať informácie o archívoch a digitalizácii dokumentov laickej verejnosti cez diskusiu a informačnú brožúru, a tiež vysvetliť dôležitosť tohto odboru pre zachovanie kultúrneho a národného dedičstva pre budúce generácie,

2]aktivizácia študentov pomocných vied historických, archívnictva a príbuzných odborov,

3]ovplyvnenie budúcich odborníkov v problematike odboru, ktorá bude v priebehu nasledujúcich rokov veľmi aktuálna,

4] prezentácia FF MU ako spoločenskej  inštitúcie, ktorá je verejnosťou formovaná a zároveň verejnosť formuje.

Podmienky účasti:
1] účasť na konferencii v Prahe 27.-29.4.2015

Konferencia „Archival cooperation and community building in the Digital Age“ sa bude konať v Břevnovskom kláštore a organizuje ju asociácia ICARUS (International Centre for Archival research) v spolupráci s Národním archivem, jazykom konferencie je angličtina. Na programe je viacero zaujímavých prednášok, prehliadky Břevnovského kláštera, knižnice na Strahove či Národního archivu. Kompletný program tu.

Organizátori ponúkajú vybraným záujemcom i možnosť zúčastniť sa na tzv. Hackathone, kde by ste sa dozvedeli informácie o vývoji softwaru MOM-CA a ako s ním pracovať. (pozrite si aj: 12).

2] účasť na vzniku informačnej brožúry a verejnej diskusii

Účastníci projektu sa budú podieľať na texte brožúry na tému archívy, archívnictvo a digitalizácie dokumentov (na konkrétnej forme by sme sa dohodli informačnej schôdzke, napr. každý by spracoval časť konferencie alebo zadanú tému; záujemcovia z iných odborov by mohli poskytnúť pohľad z „inej strany“), ktorá bude napísaná po česky a jazykom vhodným pre širokú verejnosť. Nasledovať bude verejná diskusia v priestoroch FF, ktorá predstaví dané témy.

3] anglický jazyk

Angličtina na úrovni aspoň B1, teda aby účastník rozumel obsahu prednášok, prípadne bol schopný reagovať. Vybraným účastníkom sprostredkujeme anglicky písané materiály, ktoré ich uvedú do problematiky a poskytnú základnú terminológiu.

Čo ponúkame:

– zaplatenie cestovných nákladov Brno-Praha, Praha-Brno
– zaplatenie 3-dňového lístka MHD Praha

*predpokladá sa spoluúčasť študentov, a teda ubytovacie náklady v Prahe si študent musí zaistiť sám (tak snáď máte veľa kamošov ;). Pre jednotlivcov alebo skupinu môže BSS pomôcť s vybavením lacného ubytovania (do 300Kč/os/noc).

Projekt prinesie možnosť:

1] dozvedieť sa viac o používaní moderných technológií v archívnictve a PVH
2] nahliadnuť do zákulisia Břevnovského kláštera, knižnice na Strahove či Národního archivu
3] spoznať odborníkov v odbore archívnictvo a digitálne humanitné vedy z ČR aj zahraničia
4] pracovať v teame študentov naprieč ročníkmi i odbormi
5] vylepšiť svoj životopis

Ak máte o účasť na projekte záujem alebo akékoľvek otázky, napíšte nám na cas.brno.studenti@gmail.com. Záujemcovia (či predbežní záujemcovia) budú bližšie informovaní v ďalšom emaili a na informačnej schôdzke.

S pozdravom,
Brněnská studentská sekce České archivní společnosti

znak_FFProjekt vznikol za finančnej podpory České archivní společnosti a Filozofickej fakulty Masarykovej univerzity.

Napsat komentář