Valná hromada ČAS

DSC00210Vo štvrtok dňa 19. marca 2015 prebehla v kinosále Národného archívu v Prahe valná hromada Českej archívnej spoločnosti. Valná hromada, ako najvyšší orgán ČASu, rozhoduje o záležitostiach zásadného právneho, organizačného a finančného dosahu, poprípade o záležitostiach, ktoré jej predloží výbor.  Viac informácií o valnej hromade a iných orgánoch ČASu nájdete tu.

DSC00214
Predávanie ocenenia prof. Marii Bláhovej

Valnú hromadu moderoval predseda ČAS a riaditeľ štátneho okresného archívu v Zlíne Mgr. David Valůšek. Program po zahájení a voľbe návrhovej komisie, pokračoval správou o činnosti za minulý rok. Nasledovalo udelenie čestného členstva ČASu, ktoré tento rok získala Prof. PhDr. Marie Bláhová, DrSc., ktorá prevzala ocenenie osobne. Ďalšími ocenenými boli Prof. PhDr. Josef Petráň, CSc., dr. h. c. a PhDr. Miloslav Košťál, ktorí sa však pre zdravotné dôvody valnej hromady nezúčastnili.

DSC00220

Ďalej nasledovala pokladničná správa o návrhu rozpočtu a správe revíznej komisie, kde Brnenská študentská sekcia bola pochválená za svoje bezproblémové účtovníctvo (díky Betka a Silvia S.!). Program pokračoval prečítaním správ o činnosti sekcií a odbornej komisie. Ich znenie nájdete v najnovšej ročenke Českej archívnej spoločnosti.

DSC03046
Hradecká studentská sekce

V tomto roku došlo k zmene stanov, ktoré predniesol miestopredseda Českej archívnej spoločnosti Karel Halla, a o ktorých získate bližšie informácie na stránkach Českej archívnej spoločnosti. Zmeny sa týkali tiež členského príspevku, kde bolo schválené jeho zvýšenie, a to nasledovne: pre študentov a dôchodcov sa zvyšuje z čiastky 100 Kč na 150 Kč/rok, pre ostatných z čiastky 200 Kč na sumu 300 Kč/rok, a pre kolektívy ostáva výška členského príspevku na 2000 Kč.

DSC03043
BSS – ČAS

Dôvodom zvýšenia je podnet Rady vedeckých spoločností, ktorá udeľuje financie na aj na základe počtu členov danej organizácie a výšky ich príspevkov. Pre ČAS sa medián členského príspevku pohybuje medzi 300 až 350 Kč/rok. Aby rada vedeckých inštitúcii Česku archívnu spoločnosť naďalej podporovala, musí vidieť podporu financovania aj z vlastných zdrojov.

DSC03044
Českobudějovická studentká sekce
DSC03048
Olomoucká studentská sekce
DSC03050
Pražská studentská sekce
DSC00254
prof. Ivan Hlaváček

 

Viac k činnosti ČASu sa dočítate v aktuálnej ročenke a viac fotografií nájdete tu.

Napsat komentář