Medzinárodná konferencia v Břevnovskom kláštore

pha6-brevnovsky-klaster110716_014
Břevnovký klášter, zdroj: internet.

V dňoch 27.-29. apríla sa v Břevnovskom kláštore v Prahe konala medzinárodná konferencia s názvom Archival Cooperation and Community Building in the Digital Age. Obsahovala viac ako 40 príspevkov zameraných na archívny materiál vo svetle digitálnych technológií a zúčastnila sa na nej aj skupina brnenských študentov.

Pozrite sa s nami, ako v skratke program prebiehal.

V prvý deň konferencie začal úvodným slovom, ktorý predniesla Eva Drašarová z Národního archivu, P. Alexius Vandrovec, opat z břevnovského kláštera, a tiež prezident ICARUSu Thomas Aigner.

B_gk0RUW8AEEXkt.png:largeDohľad nad organizáciou mala Jitka Křečková s kolegami z Národního archivu a Kerstin Muff z asociácie ICARUS, ktorá bola hlavným organizátorom konferencie. Príspevky boli zoradené do niekoľkých tematických blokov, ktoré moderovali viacerí odborníci z Česka, Nemecka, Maďarska, Rakúska či Talianska. Celkovo sa zúčastnilo konferencie viac ako 16 krajín.

Hlavným vystupujúcim na tejto konferencii bol Frédéric Kaplan, ktorý je vedúcim digitálnych humanitných vied na École polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) a tiež riaditeľ EPFL Digital Humanities Laboratory (DHLAB). Predstavil nám medzinárodný projekt „Venice Time Machine„, ktorý sa snaží o model evolúcie histórie Benátok za posledných 1000 rokov s použitím archívneho materiálu Venice State Archives.

unnamedn
Frédéric Kaplan, EPFL

Po jeho vystúpení nasledoval poobedný blok s názvom The Czech Archival Landscape, v ktorom sa predstavili zamestnanci Národního archívu, SOA Třeboň, MZA v Brně a SOkA Karlovy Vary so svojimi projektmi zameranými na digitalizáciu archívnych prameňov. Zástupcom MZA bol Tomáš Černušák, ktorý predstavil tuzemské aj medzinárodné projekty, do ktorých sa archív zapojil alebo sa v blízkej budúcnosti zapojí (rozhovor s PhDr. Černušákom Vám prinesieme v nasledujúcom článku).

Druhý deň konferencie začal príspevkami zameranými na digitalizáciu a sprístupnenie genealogických prameňov s názvom Genealogical resources: the rooting and branching, či už jedná o matriky alebo individuálne projekty jednotlivých archívov a inštitútov. Poobede na tento blok tematicky nadviazal Geospatial Genealogy, Cadastral Maps and Digital Archives: Partnerships and Collaborations, ktorý bol obsahovo doplnený o digitalizáciu máp a indikačných skíc. Veľmi zaujímavým bolo predstavenie projektu MAPIRE, ktorý ponúka pohľad na mapy Habsburskej monarchie v porovnaní s dnešným stavom.

unnamedbBlok s názvom Public Private Partnerships: beneficial all around? sa venoval dôležitosti existencie archívov a knižníc, spolupráce medzi nim a výmene skúseností či už na národnej, alebo nadnárodnej úrovni. Boli predstavované rôzne technologické prístupy k sprístupňovaniu nie len archiválií, ale aj kníh, reprezentované napr. Qidenus technologies alebo spolupráce medzi Rakúskou národnou knižnicou a Google. V duchu vzájomnej spolupráce sa niesol aj posledný blok Let the crowd work!, v ktorom zástupcovia predstavili svoje skúsenosti s digitalizáciami za posledných niekoľko rokov.

Posledný, tretí deň konferencie, boli na programe dva bloky, ktoré sa venovali aktivitám spojeným s projektom ENArC (European Network on Archival Cooperation). Prvý z nich s názvom Learning the past to build the future: education in the Digital Age predstavil výučbu v odboroch PVHaA v ČR a v Európe, rozdielne prístupy k výučbe aj samotnému obsahu prednášok a skúsenosti s MOM-CA. Posledný blok konferencie Building from scratch: written heritage online predstavil pokrok novo zapojených inštitúcií do ICARUSu a ich plány do blízkej budúcnosti.

strahovska-knihovna-jpg
Strahovská knihovna, zdroj: internet.

Túto skvelú konferenciu ukončili prehliadky priestorov Strahovského kláštera a knižnice a Národního archívu, 4. oddelenia. Umožnili nám nahliadnuť do priestorov, do ktorých by sme sa ako bežní turisti určite nedostali a poskytli nám odborný výklad.

11356142_1580452722218682_553928743_n
kto si v strahovskej knižnici neurobí selfie, akoby ani nebol..

Celý program konferencie nájdete tu. Jednotlivé PowerPoint prezentácie vybraných vystupujúcich sú odteraz dostupné aj online a nájdete ich tu.

Táto konferencia bola nie len miestom na výmenu skúseností a inšpirácií, ale umožnili aj čiastočné zapojenie študentov MU, preto ďakujeme organizátorom za prijatie!

mm

znak_FFČoskoro Vám prinesieme viac fotografií z projektu „Archívnictvo – vec verejná“ a rozhovory s archivármi z českého a slovenského prostredia na tému digitalizácie a sprístupňovania archiválií, preto nás sledujte aj naďalej!! Projekt vznikol za finančnej podpory České archivní společnosti a Filozofickej fakulty Masarykovej univerzity.

Napsat komentář