Summer school EDITIONS- UND REGESTENTECHNIK

vienna_austria.top_
Viedeň, zdroj: internet.

LETNÁ ŠKOLA PVHaA – EDIČNÉ A REGESTOVÉ TECHNIKY

TERMÍN: 21.-26.9.2015

DEADLINE: 15.6.2015

MIESTO: Viedeň, Rakúsko

Letnú školu „Editions- und Regestentechnik“ organizuje Ústav pre štúdium stredoveku pri Rakúskej akadémii vied (Institut für Mittelalterforschung der Österreichischen Akademie der Wissenschaften) a Ústav pre rakúsky dejezpyt (Institut für Österreichische Geschichtsforschung) a je zameraná na edičné a regestové techniky (listiny, aktový materiál, korešpodencia, epigrafické pamiatky a i.). Viac informácií nájdete v infopacku.

  • študent svojou účasťou obdrží certifikát o absolvovaní SS a môže  získať 3 ECTS kredity
  • jazykovom letnej školy je nemčina

PROGRAM:

Letná škola pozostáva z doobedných a poobedných prednášok v dňoch pondelok-piatok a v záverečný deň ponúka tiež exkurziu (Klosterneuburg). Predbežný program nájdete tu.

PODMIENKY

  • byť študentom PVHaA na MU (Mgr alebo PhD stupeň)
  • pokročilá znalosť nemčiny (aspoň B2)

POPLATOK

Účastnícky poplatok za letnú školu je 125 eur, ktorý zahŕňa prednášky a semináre, učebné materiály a exkurziu (Klosterneuburg); organizátor prepláca cestovné náklady (max do výšky 200e). Ubytovanie a stravu si záujemca hradí sám (ponuka jednolôžkových izieb za 29e/noc).

ŠTIPENDIUM/ZĽAVY

Na túto letnú školu sa nevzťahuje nárok na samostatné štipendium, ale je možné po dohode s Ústavom PVHaA MU získať mimoriadne štipendium, ktoré by pokrylo časť výdajov.

PRIHLÁŠKY

Záujemcovia sa môžu prihlásiť najneskôr do 15.6.2015 na adresu organizátora Andreas.Zajic@oeaw.ac.at, presné podmienky na prihlásenie nájdete v infopacku. Potvrdenie o prijatí dostanú uchádzači najneskôr do 5.7.2015.

Pozrite si i náš článok  Jak psát životopis a Jak psát motivační dopis.

Viac informácií nájdete na Institut für Mittelalterforschung der ÖAW.

Napsat komentář