Rozhovor 2: digitalizácia archívneho materiálu

mza
Moravský zemský archiv v Brně, zdroj: augle.cz

Počas medzinárodnej konferencie Archival cooperation and community building in the Digital Age v Prahe sme mali možnosť zoznámiť sa s rozdielnymi prístupmi k digitalizácii archívnych materiálov, ktoré predstavili významné európske archívy, knižnice či iné odborné inštitúcie.

Prinášame vám rozhovor s PhDr. Mgr. Tomášom Černušákom PhD. z Moravského zemského archívu v Brně.

PhDr. Mgr. Tomáš Černušák PhD. pracuje v MZA ako vedoucí oddělení evidence, správy a zpracování fondů, predtým ako správca fondov skupiny G (fondy skupiny G vrátane inventárov nájdete TU a digitalizované pomôcky fondov TU).

„V súčasnosti je MZA angažovaný vo viacerých projektoch digitalizácie. V horizonte niekoľkých rokov bude spolupracovať s dvoma americkými organizáciami. Prvá, United States Holocaust Memorial Museum[1], plánuje postupne v MZA digitálne kopírovať dokumenty týkajúce sa perzekúcie židov medzi rokmi 1939–1945. Postupne tak budú spracované predom definované časti 21 fondov v MZA a ďalších 65 fondov okresných archívov na južnej Morave. Odhadom je to skoro dva milióny strán archívneho materiálu, ktorý by mal byť spracovaný do 5 rokov. Pred pár mesiacmi začala spolupráca s ďalšou americkou organizáciou – Family search international[2]. Úlohou tohto projektu je digitalizácia archívneho materiálu týkajúceho sa histórie obyvateľov na južnej Morave, ktorý dopĺňa informácie k cirkevným matrikám, predovšetkým pre potreby genealógie. Jedná sa o operáty zo sčítania obyvateľstva z rokov 1857–1929 a ďalej daňové materiály z rokov 1667–1768. V tomto prípade sa jedná i o záchrannú digitalizáciu, pretože kvalita daných archiválií je v zlom stave a vplyvom času sa stále zhoršuje. Digitalizáciu vykonávajú zamestnanci spomínanej spoločnosti vlastnou technikou. I tento projekt je koncipovaný do rozsahu niekoľkých rokov, je potrebné spracovať celkom 661 mikrofilmov a viac než 1 km archiválií.“ (L. Kubová)

Viac o digitalizačných projektoch Moravského zemského archívu v Brně sa dozviete na webe mza a v našej brožúre.

cernusak
T.Černušák: Digitalizace v Moravském zemském archivu: stav a perspektivy, zdroj: mghs.cz

Ak chcete o tejto téme vedieť viac, sledujte nás aj naďalej!

znak_FFProjekt vznikol za finančnej podpory České archivní společnosti a Filozofickej fakulty Masarykovej univerzity.

 

[1] United states holocaust memorial museum [online]. Dostupné z: <http://www.ushmm.org/>.

[2] Free family history and genealogy records [online]. Dostupné z: <https://familysearch.org/>.

Napsat komentář