Praxe v NESEHNUTÍ

miesto výkonu praxe: NESEHNUTÍ, Brno281_logo-nesehnuti
obdobie praxe: dle dohody

BSS vám ponúka možnosť zúčastniť sa na odbornej praxi v NESEHNUTÍ – NEzávislé Sociálně Ekologické HNUTÍ, zameranej na vytvorenie systému ako archív viesť, ktorá bude prebiehať v jarnom semestri alebo podľa dohody. V archíve sa budú uchovávať materiály: propagačné, o organizácii, finančné záznamy, prezenčné listiny, jednotlivé projekty a i. Prihlás sa a získaj nové skúsenosti!!

V prípade záujmu píšte na cas.brno.studenti@gmail.com alebo na Facebooku

Jedná sa o prax dobrovoľnú, neplatenú a bez kreditového ohodnotenia. Za odmenu Vám bude práca v zaujímavom prostredí neziskovej organizácii a zoznámenie s projektami, možnosť aplikovanie naučených vedomostí do praxe, slobodu pri rozhodovaní a určite bude prínosným odrazovým mostíkom k Vášmu budúcemu profesijnému životu.

Časový rozsah praxe je minimálne 40 hodín, ktoré si môžete rozvrhnúť podľa vlastných potrieb v pracovných dňoch. Zahájenie praxi je tiež individuálne, nástup je možný ihneď, alebo podľa dohody. Po výkone praxe dostane každý praktikant potvrdenie o vykonanej praxi, náplni a dĺžke.

Webová stránka NESEHNUTÍ.

Napsat komentář