Kde hľadať odborné zahraničné články?

V tomto článku nájdete poznámky zo školenia, ktoré pripravila Martina Machátová a ktoré sa uskutočnilo dňa 18. 2. 2016 v priestoroch Moravskej zemskej knižnice. Školenie sa týkalo, ako už nadpis napovedá, databáz odborných zahraničných článkov. Keďže sama sa v tejto problematike dobre neorientujem, predstavím tu len nejaký prehľad, kde vôbec klikať – odrazový mostík, keď chcem nájsť odborný článok. Bude to nezáživné, avšak som presvedčená, že prehľad týchto databáz mnohým uľahčí prácu.

Univerzity majú často predplatený prístup k niektorým periodikám online, portál elektronických informačných zdrojov nájdete tu. Okrem klasiky – starého dobrého Googlu-, sa oplatí používať Google Scholar, ktorý umožňuje jednoduché vyhľadávanie akademických prác a isto nájdete aj iné portály, kde sa informačným zdrojom venujú, napríklad tu.

Skôr ako prejdeme k jednotlivým databázam, je dobré mať v nasledujúcich veciach jasno:

 1. ČO SÚ TO BOOLEANOVÉ/BOOLEOVSKÉ OPERÁTORY
 • relevantnejšie výsledky vyhľadávania, môžeme dosiahnuť pri použití správne formulovaného vyhľadávajúceho dotazu
 • databázy často nerozumejú prirodzenému jazyku, na formuláciu vyhľadávajúceho dotazu môžeme použiť kombináciu kľúčových slov pomocou booleovských operátorov
  • AND: logický súčin, prienik kľúčových slov
   • V niektorých vyhľadávačoch alebo databázach sa používa aj znak +, vo vyhľadávači Google zastupuje tento operátor automaticky medzera medzi vyhľadanými termínmi
   • Pomocou tohto operátora spresníme (zúžime) vyhľadávanie
   • Všetky kľúčové slová sa budú nachádzať vo vyhľadaných výsledkoch
  • OR: logický súčet
   • Pomocou tohto operátora sa vyhľadajú všetky zdroje, ktoré obsahujú jedno alebo druhé, alebo obe vyhľadávané kľúčové slová
   • Vyhľadávanie sa rozširuje
  • NOT: logická negácia
   • V niektorých databázach alebo vyhľadávačoch (ako napr. Google) sa používa ako operátor NOT zástupný znak –
   • Pri použití tohto operátora sa pri vyhľadávaní vylúčia všetky označené vyhľadávacie termíny

2. ČO SÚ TO PROXIMITNÉ OPERÁTORY

 • Proximitné operátory sú operátory blízkosti vyhľadávaných termínov
 • NEAR, NEXT, FOLLOWED BY, SAME sa používajú na vyhľadanie informácií alebo dokumentov, ktoré obsahujú za sebou alebo v určitej blízkosti vyhľadávané termíny
 • Napr.:
  • otepľovanie NEAR kríza
  • vysoká FOLLOWED BY škola
  • communication SAME mode

3. ČO SÚ TO OPERÁTORY NA SPRESNENIE VYHĽADÁVAJÚCEHO DOTAZU

 • Zástupné znaky a krátenie (* % ? $)
 • Zástupné znaky nám umožňujú nahradenie určitých častí slov pri vyhľadávaní
 • Tieto znaky môžu zastúpiť prepony, prípony
 • Pri krátení termínov sa koreň vyhľadávaného slova doplnení zástupným znakom.
 • Takto sa vyhľadávací termín rozšíri o rôzne variácie slova alebo koncovky, či prípony
 • % $ :zástupný znak pre ľubovoľný počet znakov
 • ? :zástupný symbol iba pre jednej znak vo vyhľadávanom termíne
 • Napr:
  • creat* : creature, creation, create, creating, creator
  • filozo$ : filozofia, filozofický, filozofovanie
  • gr?y : grey alebo gray
  • behavi*r  :behavior alebo behaviour

4. AKO VYHĽADÁVAŤ PRESNÉ FRÁZY

 • Zúženie a spresnenie vyhľadávania celej frázy, teda slovného spojenia, zabezpečíme použitím úvodzoviek pri vyhľadávaní.
 • Napr. „informačná ekológia“

A jedna univerzálna rada: Keď sa Vám nepodarí databázu otvoriť, skúste zmeniť prehliadač. Napríklad taký Explorer nefunguje úplne ideálne…

Viac informácii k výhľadávaniu nájdete napríklad tu, ja som z tade čerpala tiež.

 

Prehľad databáz

 1. The Free Library
 • obsahuje viac ako 27 miliónov článkov a kníh
 • z digitalizovaných kníh sa jedná skôr o beletristické diela, než odborné publikácie
 • tiež články sú tu nie len odborné ale aj novinového charakteru, dávajte teda pozor, o aký zdroj sa jedná
 • databáza bola spustená v roku 2009 a obsahuje články vydané od polovice 19. storočia
 • mínusom databázy je, že neobsahuje žiadny Help, musíte preto na fungovanie v nej použiť metódu pokus/omyl
 • systém neumožňuje rozšírené vyhľadávanie
 • systém používa booleanové operatóry, pomocou úvodzoviek umožňuje nájsť presné spojenie
 • aktualizácia prebieha denne
 • pomocou políčka Topics sa nám objaví skupina podtém, ktoré umožňujú vyhľadávanie zamerať určitým smerom
 • dole na spodku stránky nájdeme registre , napríklad keď klikneme na Authors môžeme hľadať články od určitých autorov

2. Academic Journals Database

 • obsahuje viac ako 1,28 milióna článkov z 5800 renomovaných časopisov
 • články sú tu zastúpené z rôznych vedných odborov, aj keď portál uvádza, že sa zameriava na spoločenské a humanitné vedy
 • články sú z časopisov recenzovaných, alebo z časopisov s editorským teamom a teda odborné publikácie
 • mínusom je, že na portály nie je k dispozícii Help
 • po zadaní slova k hľadaniu sa síce zobrazia výsledky, nedostaneme však informáciu o celkovom počte výsledkov
 • pri vyhľadávaní (kolonka Seach) ponechávame kolonku Articles, pretože, pri vybraní kolonky keywords, vyhľadávanie nie vždy funguje
 • v tejto databáze nájdeme skôr bibliografické záznamy a abstrakty, zobrazenie celých článkov je platenou službou
 • záznamy je možné si odoslať emailom

3. ResearchBible

 • jedná sa skôr o populárne náučný zdroj
 • môžeme tu nájsť články prístupné v plnej verzii, príspevky či rôzne informácie z konferencií
 • mínusom je opäť absencia Helpu
 • mínusom je tiež to, že záznamy nie je možné dať do nejakého listu a nazar všetky stiahnuť

4. HighWire Search

 • databázu produkuje Standfordská univerzita
 • nachádza sa tu viac než 7 miliónov článkov, z toho sú viac ako 2 milióny prístupné v plnom znení zdarma
 • mínusom je, že občas je problematické stránku načítať, vtedy za link dopíšte ?quick=true
 • umožňuje tzv. stemming, a teda vyhľadávač, ktorý dokáže skloňovať slová, odvodený tvar má síce nižšiu váhu ako presný výraz, ale aj tak je dobre
 • umožňuje tiež rozšírené vyhľadávanie (Advanced search)
 • citácie spolu s abstraktmi je možné stiahnuť
 • mínusom je, že neexistuje obmedzenie, aby vyhľadávalo len články, ktoré sú celé voľne prístupné, musíme si to prejsť pekne manuálne…

5. HighBeam Research

 • budovaná v Chicagu
 • články najmä z odborov IT, účtovníctva, obchodu
 • nájdeme tu odborné časopisy ale aj noviny, mixuje sa tu odborné s populárnym
 • okolo 6500 titolov a viac ako 80 miliónov článkov
 • u niektorých časopisoch obsahuje archív v rozmedzí 25 rokov
 • mínusom je, že výsledky je možné sťahovať až po prihlásení
 • vedľa kolonky search sa nachádza akési kolečko, ktoré nahrádza booleanové operatóry

6. JournalTOCs

 • 27 tisíc časopisov, z toho viac ako 1000 voľne prístupných
 • nachádzajú sa len odborné periodiká
 • zružujú časopisy z viacerých veľkých vydavateľstiev
 • mínusom môže byť menšia prehľadnosť: výsledky nachádzame v ľavom stĺpčeku, graficky user unfrendly
 • služba je určená najmä pre univerzity a VŠ
 • každý mesiac pribúda okolo 120 tisíc nových článkov

7. Project MUSE

 • funguje od roku 1995
 • obsahuje okolo 377 článkov od 252 vydavateľov
 • vo vyhľadávacom poli je možné nastaviť ďalšie prvky, obsahuje rozšírené vyhľadávanie
 • ľahko spoznáte, ktoré články sú online a ktoré nie sú
 • záznamy sú prehľadné a môžete si ich priamo pod „obálkou“ stiahnuť

8. Open Access Journals Search Engine – OAJSE

 • prístup k 4775 časopisom v rôznych jazykoch
 • všetky články by mali byť voľne prístupné
 • jednalo sa o projekt, ktorý v roku 2012 skončil a odvtedy tam žiadne nové články nie sú nahrávané

9. African Journals Online

 • služba zameraná na časopisy, ktoré sú vydávané na africkom kontinente
 • nachádza sa tu okolo 513 časopisov, sú to odborné časopisy, z ktorých je približne polovica prístupná v plnom znení
 • texty sa často týkajú výskumných tém riešených v Afrike, ako je ekológia, problematika potravín, ale nájdeme tu aj články z iných oblastí výskumu
 • mínusom je trošku schovaná kolonka na vyhľadávanie

10. The British Library

 • disponuje pokročilým vyhľadávaním
 • do kolonky My workspace, ktorá sa nachádza hore na stránke, si môžem ukladať články, ktoré označím ako obľúbené

11. JSTOR

 • databáza odborných kníh a článkov
 • často texty staršieho dátumu
 • viac ako tisíc titulov zdarma
 • po registrácii je možné 3 články pozrieť zdarma po dobu 14 dní
 • MU má síce prístup k článkom, ale na niektoré články je dané embargo
 • je možné naraz posťahovať označené záznamy v Export Selected Citations (školiteľka odporúča do Risu, tieto záznamy sú prehľadné)

12. SAGE Journals

 • vznikla v roku 1969
 • jedná sa o 5. najväčšieho vydavateľa časopisov na svete
 • prevažne platená služba, ale je možné tu nájsť aj články voľne prístupné
 • rozšírené vyhľadávanie
 • zverejňujú často články (podobne ako iní vydavatelia) ešte skôr, než to bolo vydané

13. Cambridge Journals Online

14. Oxford Journals

15. Taylor & Francis Online

16. Wiley Online Library

17. Emerald

18. Inderscience Publishers

19. MIT Open Access Articles

20. IngentaConnect

 • databáza obsahuje 5 miliónov článkov a 10 tisíc publikácií od viac než 250 vydavateľov
 • plné texty predstavujú spravidla platenú službu

21. DOAJ – Directory of Open Access Journals

 • obsahuje viac ako 2 mil. článkov v plnom texte z viac než 11 200 periodík s otvoreným prístupom zo 136 krajín

22. Hindawi Publishing Corporation

23. Portál Xerxes (UTB Zlín)

24. World Scientific

25. citeulike