PONUKA ZAMESTNANIA: vrchní referent/rada – archivář/archivářka

miesto výkonu práce: SOkA Zlín
termín prihlášok: 25. května 2016
termín nástupu: červen/červenec 2016 nebo dle dohody

Ředitel Moravského zemského archivu v Brně jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „zákon“), vyhlašuje výběrové řízení na obsazení služebního místa „vrchní referent/rada“ – v Moravském zemském archivu v Brně v oboru služby 35. Archivnictví a spisová služba. Místem výkonu služby je Zlín.

Náplň činnosti na služebním místě spočívá v:

  • zajišťování výkonu státní správy archivních fondů a sbírek, včetně zpracování rešerší dle zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů v platném znění,
  • kontrole původců dle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) a dle zákona č. 499/2004 Sb., zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
  • zajišťování státního odborného dohledu nad archivní a spisovou službou a nad vyřazováním písemností včetně výběru archiválií.

Posuzovány budou žádosti o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo (dále jen „žádost“) podané ve lhůtě do 25. května 2016.

K žádosti dále žadatel přiloží:

  • strukturovaný profesní životopis
  • motivační dopis

Pozrite si i náš článok  Jak psát životopis a Jak psát motivační dopis.

Viac info na cesarch alebo MZA.

Napsat komentář