YE Green Citizenship – report z projektu

GCO študijných či pracovných pobytoch Erasmus vie už takmer každý študent, avšak existujú aj iné projekty, do ktorých sa môžete zapojiť. Dnes teda z iného súdka…

Európska únia poskytuje značné finančné prostriedky na realizáciu medzinárodných projektov spájajúcich študentov a mladých ľudí z rozdielneho kultúrneho, etnického alebo náboženského prostredia. Ich cieľom je formou neformálneho vzdelávania plnenie hlavnej témy konkrétneho projektu, ale i budovanie európskeho povedomia na základe búrania predsudkov voči iným ľudom.

Existujú dve základné formy týchto projektov (v rámci Erasmus KA1) a to: YOUTH EXCHANGE (YE), ktoré sú vhodné ako pre skúsených, tak aj pre nováčikov v projektovaní, v niektorých prípadoch aj s minimálnu znalosťou angličtiny. Druhou je TRAINING COURSE (TC), ktorý absolvujú mladí lídri alebo účastníci s predchádzajúcimi skúsenosťami z projektov. Všetky tieto projekty tvrajú približne týždeň a prebiehajú v ANGLIČTINE, zväčša je potrebné mať úroveň aspoň B1 (chceš sa zlepšiť v angličtine zadara? Začni niektorý z on-line kurzov!). Povinnou súčasťou týchto projektov je i predstavovanie možností zapojenia sa do Erasmus+ programu a kultúrny večer, kde tímy z rozdielnych krajín predstavujú svoje kultúry a kuchyňu. Na konci všetci dostanú Youthpass, ktorý si napr. môžu priložiť k životopisu.

GREEN CITIZENSHIP

Nedávno som absolvovala jeden z takýchto projektov s názvom Green Citizenship na Cypre a chcela by som podať krátky report (resp. o tom musím napísať ako jeden z výstupov :D). Organizátorom bola organizácia Nautilos SAR/OTI a miestom konania bola dedinka Amiantos v centrálnej hornatej časti ostrova. Českým partnerom bola organizácia Tmelník, ktorá vyberala českých účastníkov na základe prihlášky a krátkeho motivačného listu, kde sme odpovedali (na základe infopacku) na tieto otázky:

  • What is your experience in the field of international youth work / youth projects? Do you have experience with volunteering/local youth work? Have you ever attended a similar project/activity?
  • Why do you want to attend this project? What do you expect? What are you looking forward to?
  • Would you like to organize your own activity or help others organizing during the project? How will you contribute? This projects are opportunity for youngsters to learn from each other, do you have some activity to share?

Ja som sa na hlásila ako členka BSS ČAS, ktorá svojim členom ponúka možnosť konzultovať motivačný list, čo výrazne zvýši vaše šance pri výbere! (Kuk aj na Jak psát motivační dopis)

ranne aktivityProjekt Green Citizenship v sebe spájal dve témy – environmentálne vzdelávanie a aktívne občianstvo v EU: „It was seen as important to add the element of active citizenship to the project to highlight the fact that we active citizens it is our obligation to protect our environment and that with these obligations we also have rights to protect us and the environment.“ (infopack).

A teraz neformálne… aj keď účastníci strávia väčšinu dňa programom, nie je to náročné, pretože program je tvorený zábavnými aktivitami (my sme napr. každé ráno robili skupinové úlohy na zlepšenie našich schopností – Key Competences, točili videá alebo rozhodovali o budúcnosti imaginárnej krajiny). Taktiež super kultúrnymi večermi, kde je možne ochutnať tradičné produkty z ných krajín a spoznávanie môže pokračovať ďalej.. :)

gc2
skupinové diskusie

PODMIENKY PROJEKTOV V SKRATKE

Každý projekt má v infopacku presný popis a rozpis denných aktivít, na ktorých musia účastníci participovať. Na každom projekte je poskytnuté ubytovanie a strava 3x denne zdarma, podľa destinácie sa preplácajú náklady na dopravu do určitej sumy (vždy uvedené v infopacku). Táto suma pokrýva väčšinu nákladov na dopravu, v mnohých prípadoch až 100%.

Na oplátku sa musí účastník zapájať do všetkých aktivít programu vrátane prezentácie svojej krajiny počas kultúrneho  večera a občas mať nejaký výstup (ja napr. tu píšem o projekte).

KDE HĽADAŤ PROJEKTY

Projekty zverejňujú viaceré organizácie, napr. už spomínaný Tmelník (bola som cez nich 2x a všetko bezproblémové!), EYC Břeclav či Together CR, zo slovenských napr. ADEL, Magna Carta a i. Národnosť nehrá rolu, skôr ide o krajiny odjazdu.

Okrem možnosti zúčastniť sa zaujímavého projektu si môžete nájsť kamošov z iných krajín alebo pár dní stráviť v zahraničí ako turista a to (skoro) zadarmo! Tak aká je tvoja výhovorka…?

ayia napa
A po projekte môže prísť na pár dní aj zábava…

Kukni aj na študijné a pracovné pobyty Erasmus+ na našom ústave.

Napsat komentář