Administrace mobilit

Zahraničné mobility so sebou so všetkými výhodami a neoceniteľnými skúsenosťami nesú aj negatívum, ktorým je byrokracia. Nikto nemá rád nekonečné vypĺňanie prihlášok, vymýšľanie textu do motivačného listu či iných (hlavne cudzojazyčných) dokumentov. Začiatky sú vždy ťažké a človek hľadá rady vo svojom najbližšom okolí. Preto vám prinášame krátky popis toho, čo vás pri zahraničných mobilitách čaká (pozrite si aj skúsenosti našich študentov v tejto sekcii).

Na začiatku si ako prvé treba položiť niekoľko hlavných otázok a odpovedať si na ne…

  • ČO CHCEM?   ísť na zahraničný pobyt
  • ČO NA TO POTREBUJEM?   štipendium (a podporu katedry, s ktorou rátame :) )
  • AKO TO DOSIAHNEM?   zapracujem na svojom študijnom/pracovnom pláne a napíšem výborný motivačný list, čím komisiu presvedčím o investícii do mňa

Aby sa vám tento cieľ podarilo naplniť, ponúkame vám tiež niektoré z našich manuálov: Ako písať motivačný a sprievodný list a Ako písať CV, ktoré vám môžu uľahčiť prácu a pomôcť zdokonaliť svoj profil.

ADMINISTRÁCIA PROGRAMOV

Prinášame vám základný prehľad toho, čo vybavenie zahraničného pobytu obnáša v jednotlivých fázach a niekoľko ďalších informácií, ktoré si musí človek na začiatku ujasniť.

Každý program je iný a má vlastné podmienky, preto sa o nich informujte u koordinátorov CZS MU. Najpopulárnejšie programy ako študijný Erasmus+ alebo Erasmus+ praxe majú vlastné informačné balíky o administrácii pobytu, avšak iné programy túto možnosť nemajú a ich popis sa vám môže zdať nedostatočný. Preto vám prinášame všeobecný popis, ktorý sa hodí na väčšinu programov a umožní vám vytvoriť si predstavu o celom procese mobilít.

Samotná administrácia zahraničných mobilít prebieha v niekoľkých fázach:

Dúfame, že využijete možnosti, ktoré vám študentský status ponúka a obohatíte svoj (nielen akademický) život o zahraničnú skúsenosť. Ako by povedal náš kamarát Vildo :“A kto Vám po škole bude platiť za to, aby ste žili v cudzej krajine?“

ČO SI TREBA UJASNIŤ

V prípade, že premýšľate o nejakom zahraničnom programe, je nutné si ujasniť niekoľko základných vecí, s ktorými si budete musieť poradiť.

JAZYKOVÉ POŽIADAVKY

Všetky zahraničné mobility vyžadujú k prihláške aj potvrdenie o znalosti cudzieho jazyka (buď jazyka štúdia/praxe alebo komunikačného). Znalosť jazyka sa často vyžaduje aspoň na komunikačnej úrovni (dajme tomu aspoň B1), aby sa vedel študent dohodnúť s koordinátormi a vyučujúcimi alebo nadriadeným a kolegami na ďalšom postupe. Niektoré mobility majú dokonca danú bodovú hranicu z medzinárodne uznávaných skúšok (týka sa napríklad mobilít do USA).

Najlepšie je doložiť jazykové certifikáty z medzinárodne uznávaných skúšok, ale aj ak ich študent nemá, existujú iné možnosti. Predmet Jazyk II. na MU sa bežne uznáva ako doklad o znalosti jazyka, študent si potrebuje vybaviť doklad v Centre jazykového vzdelávania – CJV pre FF MU, ktorý doloží k prihláške. Ak inštitúcia vyžaduje nejaký popis, môžete k dokladu priložiť osnovu predmetu z ISu.

Ak nemáte vôbec žiadny doklad  o znalosti jazyka (ani Jazyk II.), ale napriek tomu jazyk ovládate, máte stále pár alternatív, ako byť úspešný. Môžete sa napríklad dohodnúť na CJV, aby vás preskúšali a potvrdili vám znalosť jazyka (vopred si pripravte papier na podpis – osnova Jazyka II. z ISu) alebo možno pôjde niečo podobné aj v niektorej z jazykoviek. Ďalšou možnosťou je, že vám doklad podpíše priamo hosťujúca inštitúcia, ktorá vlastne potvrdzuje, že vaša znalosť jazyka je dostatočná na pôsobenie na nej. Ale určite by sa našli aj iné možnosti…

„Ja osobne som ani pred jednou mobilitou žiadny doklad nemala a prešlo to.. raz som sa dohodla na preskúšaní v CJV, kde mi potvrdili papier pre zahraničnú školu. Na ďalšej mi zasa podpísal doklad zamestnávateľ a ten som predložila na CZS. Takže sa to fakt dá.! AV

ŠTIPENDIUM

Výška štipendia a podmienky jeho vyplatenia závisia od typu programu a sú vždy napísané na stránkach CZS pri jednotlivých mobilitách. Malo by pokrývať väčšinu nákladov na pobyt v zahraničí, niektoré mobility však ponúkajú viac než to a dovoľujú študentovi financovať aj iné aktivity, napr. športy, cestovanie či zábavu. Dávka je vyplácané v eurách na účet, ktorý si musíte otvoriť výhradne u Komerční banky (áno, aj toto sa deje!) pred začiatkom mobility.

Prvú dávku štipendia dostáva študent pred začatím pobytu a viaže sa na finančnú zmluvu s CZS (viď postup PRED odchodom na pobyt), ďalej každomesačne. Posledná splátka sa vypláca až po návrate, kedy študent odovzdá všetky dokumenty a pobyt sa uzavrie. Pokiaľ sa z nejakého dôvodu pobyt skráti, študent musí vrátiť pomernú čiastku podľa pravidiel programu. Ak študent nedosiahne dostatočný počet kreditov, štipendium takisto vracia. Ale to sa vám nestane!

UBYTOVANIE

Pokiaľ sa chcete hlásiť na študijný pobyt, niektoré z univerzít ponúkajú zahraničným študentom ubytovanie na kolejích, ale o bližších možnostiach treba kontaktovať zahraničné oddelenie na konkrétnej univerzite. Zo skúsenosti však vieme, že tieto ponuky sú často predražené, a preto si vždy radšej pozrite aj iné možnosti na krátkodobé ubytovanie, ktoré dané mesto ponúka. Ak vám ubytovanie vyhovuje cenovo aj polohovo, máte o starosť menej.

Pri výskumnom či pracovnom pobyte si študent musí ubytovanie dojednať sám. Existuje niekoľko stránok, ktoré krátkodobé ubytovanie ponúkajú (za vyššiu cenu), ako napríklad erasmate alebo gumtree. Ak chcete výdaje skresať na minimum, nezabudnite to riešiť v dostatočnom predstihu (1-3 mesiace vopred).

S ubytovaním vám tiež môže pomôcť váš tutor z hosťujúcej univerzity (pri študijnom pobyte) alebo sa pridajte do skupín na Facebooku, ktoré sa viažu na dané miesto či inštitúciu (Erasmus v .., Česi a Slováci v …). Treba vyhľadávať a nebáť sa pýtať, avšak všetko v medziach – dôveruj, ale preveruj – nikdy nedávajte osobné údaje ani neposielajte peniaze na pekné slovo! Radšej preferujte ubytovanie, ktoré ponúkajú študenti, oficiálne realitky alebo máte možnosť prehliadky. Ďalšou možnosťou  je rezervovať si na pár dní hostel a hľadať ubytovanie osobne, kedy si môžete vybrať ubytovanie podľa vašich predstáv alebo možností.

„Počas hľadania ubytovania pred mojimi mobilitami sa na moje inzeráty/otázky ozývalo množstvo zvláštnych ľudí, ktorý ma presviedčali, že poslať zálohu vopred (alebo na nejaký africký účet) je úplne bežné, že cena za ubytovanie je s ďalším neznámymi ľuďmi na izbe, prípadne dané ubytovanie vôbec neexistovalo… Ak vám niekto ponúka ubytovanie za veľmi nízku cenu, asi na tom niečo bude pochybného… niektorí to možno poznáte a z Brna :D“ AV

„My sme si našli ubytovanie prvýkrát cez inzerát v novinách po pár dňoch v hosteli, kedy sme mali možnosť prehliadky; druhýkrát sme išli do bytu, ktorý sme našli cez Facebook a pri predĺžení pobytu som sa presťahovala do iného bytu cez gumtree.“ AV

POISTENIE, CESTA A VÍZA

Pri väčšine mobilít si poistenie zabezpečuje sám študent na celú dobu vycestovania (mimo kartičky európskeho poistenca). Doklad o uzavretí komerčného poistenia je často potrebný k podpisu finančnej zmluvy, na základe ktorej je študentovi vyplatené štipendium. Niektoré programy (Erasmus Mundus) zabezpečujú študentovi poistenie na náklady organizácie a posielajú študentovi všetky doklady a podmienky pred začatím mobility.

Cestovné náklady si vo väčšine prípadov študent platí sám, preto treba hľadať a kombinovať! Špeciálne pre našich študentov ponúkame služby Vilda a Kuba, priaznivcov PVHaA, ktorí vám pomôžu nájsť tú najlacnejšiu letenku do danej krajiny (presvedčte sa o tom na ich stránke lietam.sk alebo FB, kde nájdete kontakt).

Iné programy (Erasmus Mundus) zabezpečujú študentovi aj cestu na náklady organizácie na základe jeho preferencií. Keďže sa jedná o programy do krajín mimo EU, študent si musí vybaviť víza na pobyt, ktoré sú mu väčšinou preplatené organizáciou.

EVIDENCIA POBYTOV

administraceViac v časti PRED odchodom na pobyt.

AV

Napsat komentář