Loading

Rozmýšľaš nad štúdiom či praxou v zahraničí, ale nevieš ako na to? Chceš sa o svojich možnostiach dozvedieť viac? Zaujíma ťa, ako to celé prežívali iní študenti?

Ústav pomocných věd historických a archivnictví MU momentálne ponúka študijné mobility na niekoľkých európskych univerzitách. Ak tieto pobyty nevyhovujú vašim potrebám, máte v ponuke aj ďalšie programy. Stačí len vynaložiť trochu úsilia a obetovať svoj voľný čas na čítanie informácií o spoluprácach, ktoré ponúka naša univerzita a ďalšie inštitúcie pôsobiace v ČR/SR. Lebo keď nepríde Mohamed k hore, musí hora k Mohamedovi… 

KDE HĽADAŤ ZAHRANIČNÉ PROGRAMY?

Na Masarykovej Univerzite sa venuje zahraničným mobilitám hlavne Centrum zahraniční spolupráce (CZS MU), ktoré informuje na svojej webovej stránke o množstve študijných, pracovných a výskumných pobytoch, ale aj letných školách a jazykových kurzoch, ktoré prebiehajú počas celého roku. Okrem toho sa na každej fakulte nachádza zahraničné oddelenie ponúkajúce zúženú ponuku programov pre svojich študentov, ktoré na FF MU predstavuje Oddělení vnějších vztahů. Každý záujemca o účasť na programe má možnosť navštíviť programového koordinátora a porozprávať sa o detailoch konkrétneho pobytu.

5A- CZS foto
CZS MU ponúka možnosť osobných konzultácií zahraničných mobilít.

Okrem univerzít sa venuje zahraničným mobilitám niekoľko ďalších inštitúcií, z ktorých najznámejšie v ČR sú: Národní agentura pro evropské vzdělávací programy (NAEP) a Dům zahraniční spolupráce (DZS), v SR sú to Národný štipendijný program Slovenskej Republiky (NŠP) a Slovenská akademická informačná agentúra (SAIA). Tieto inštitúcie informujú o rôznych vzdelávacích programoch a medzinárodných aktivitách, súčasťou ktorých je aj databáza štipendií a grantov. Každý program má vlastné podmienky účasti a pravidlá (niektoré sa viažu na sídlo univerzity, iné na trvalý pobyt alebo občianstvo štátu/EÚ), preto si ich treba detailne prečítať.

AKO SI SPRÁVNE VYBRAŤ PROGRAM?

Študent by sa mal v prvom rade rozhodnúť, o aký druh pobytu má záujem. Môže sa rozhodnúť pre štúdium na zahraničnej univerzite, výskumný alebo pracovný pobyt v odbornej inštitúcii, či iné krátkodobé pobyty. Následne je dobré vybrať si krajinu (alebo urobiť užší výber), ktorú by chcel navštíviť alebo sa zlepšiť v jej jazyku. Keď už študent vie aspoň približne, čo hľadá, mal by sa zamerať na podmienky účasti, ktoré presne definujú pre koho je daný program určený. Pre väčšinu študentov je veľmi dôležitá finančná podpora, bez ktorej by pobyt nemohli absolvovať. Dĺžka pobytu či presné dátumy činností mu pomôže predstaviť si študijný plán aj na zvyšok akademického roku. Keď záujemca prejde cez všetky tieto kroky, zostane mu zúžená ponuka, ktorú by si mal naštudovať a konzultovať s koordinátormi zahraničných mobilít CZS MU.

       DRUH POBYTU → KRAJINA → PODMIENKY ÚČASTI → VÝŠKA ŠTIPENDIA → DĹŽKA POBYTU

Z vlastnej skúsenosti odporúčam študijný pobyt skôr študentom nižších ročníkov (Bc.) a pracovný či výskumný pobyt skôr študentom vyšších ročníkov (Mgr. a PhD.). Samozrejme rozhodnutie je na vás, vycestovať je možné kedykoľvek.

Ak vážne premýšľaš, že dáš svojmu štúdiu nový rozmer v zahraničí a potrebuješ poradiť s programom, môžeš mi napísať na 326013@mail.muni.cz (len pre študentov PVHaA).
Komu sa nelení, tomu sa zelení!!

Rozhodli sme sa predstaviť vám niektoré zo zahraničných mobilít sprostredkovávaných cez CZS MU a možnosti štúdia, výskumného či pracovného pobytu a ďalších vzdelávacích možností v zahraničí. Po kliknutí na typ mobilít sa vám rozbalia ďalšie informácie:

ŠTÚDIUM V ZAHRANIČÍ

VÝSKUM V ZAHRANIČÍ

PRACOVNÁ STÁŽ V ZAHRANIČÍ

ĎALŠIE VZDELÁVACIE AKTIVITY V ZAHRANIČÍ

AV

Napsat komentář

Top