Ďalšie vzdelávacie aktivity v zahraničí

Masarykova Univerzita ponúka svojim študentom finančnú podporu aj na doplnkové vzdelávanie, ktoré je bežne platené študentom. Jedná sa o najmä o odborne zamerané letné školy alebo jazykové kurzy, ktoré MU neorganizuje, ale samostatne prebiehajú na jej partnerských univerzitách. Na tieto programy študent potrebuje doklad o znalosti cudzieho jazyka podľa požiadaviek organizátora (väčšinou stačí potvrdenie MU) a motivačný list ku konkrétnemu projektu v cudzom jazyku.

MEDZIVLÁDNE DOHODY (letné školy)

Tieto programy vyhlasuje Ministerstvo školství ČR na základe dohôd s ďalšími krajinami a delia sa na tzv. kvóty a výberové konanie. Kvóty sú programy pridelené MU od MŠMT, ktorých počet je obmedzený a účastníkov vyberá samotná MU. Výberové konanie zahŕňa študentov všetkých českých VŠ, ponúka pobyty na konkrétnych univerzitách a účastníkov vyberá Akademická informační agentura (AIA) Domu zahraniční spolupráce. Základné informácie o medzivládnych dohodách je možné nájsť na stránkach CZS.

Utrecht_Network

UTRECHT NETWORK“ (letné školy)

Letné školy siete Utrecht Network ponúkajú odborne zameraný program na rôznych miestach Európy. MU ponúkala v ostatnom roku finančné výhody pre 3 letné školy organizované partnerskými univerzitami. Prvým z nich bol program „Summer School Liberty, Equality and Fraternity“ v Holandsku, ďalším bol „Summer School HIDDEN LIBRARIES“ v Rakúsku a posledným „University of Hull Professional English Summer Schoool“ vo Veľkej Británii. Viac o týchto letných školách sa dozviete na webe CZS MU.

Pre študentov PVHaA odporúčam každoročnú letnú školu „Hidden Libraries: Making Historical Libraries Visible“, ktorá je interdisciplinárnym doplnením témy historických (rukopisných) knižníc. Táto letná škola má však predpoklad pokročilej angličtiny a znalosť odborných termínov v angličtine minimálne vo svojom odbore. V lete 2015 by sa mala letná škola pravdepodobne konať v „Notarial Archives“ na Malte.

PARTNERSKÉ UNIVERZITY (letné školy)

MU umožňuje svojim študentom zúčastniť sa za zvýhodnených finančných podmienok letných škôl organizovaných partnerskými univerzitami. V roku 2013 to boli letné školy v Rusku a Ázii.

AKTION (letná škola)

Ďalšou možnosťou letnej jazykovej školy je program AKTION, ktorý usporadúva 3-týždňové česko-nemecké kurzy v ČR. Kurzy sú organizované paralelne, kde sa študenti učia jazyk druhej krajiny a robia spoločné aktivity v oboch jazykoch.

GFPS (jazykový kurz)

Študentská organizácia GFPS-CZ sprostredkováva letný jazykový kurz nemčiny, workshopy a kontakt na „mestské skupiny“ v Nemecku a Poľsku. Jej cieľom je rozvíjať a prehlbovať priateľské vzťahy a prispievať k medzikultúrnej výmene medzi Českom, Nemeckom a Poľskom. Programy zastrešuje a finančne podporuje združenie GFPS-CZ Initiative Mittel- und Osteuropa (InMOE) so sídlom v Berlíne a Česko-německý fond budoucnosti. Viac informácií o programe GFPS na stránkach CZS alebo organizácie GFPS-CZ.

AV

Napsat komentář