PO návrate z pobytu

POTVRDENIE O ABSOLVOVANÍ POBYTU

Každý študent si pred odchodom z hosťujúcej inštitúcie potrebuje nechať podpísať potvrdenie o absolvovaní a reálnej dĺžke pobytu. Pri študijných pobytoch Confirmation of Study Period, pri pracovných je to Confirmation of Placement Period (potvrdenie môže byť tiež Traineeship Certificate, Confirmation of Departure a i.).

VÝPIS ZNÁMOK (Transcript of Records)

Pri študijnom či výskumnom pobyte študent predkladá výpis známok získaných počas pobytu na zahraničnej univerzite, ktorý obsahuje hodnotenie (známku) a počet kreditov.

UZNANIE PREDMETOV

Po návrate si študent musí podať žiadosť o uznanie predmetov zo zahraničia, resp. o uznanie výskumu či praxe, ktoré sú mu na študijnom oddelení zapísané do ISu na základe predložených dokumentov a podpisu odborového koordinátora (pred odjazdom uznanie schválil svojim podpisom v LA/TA). Predkladá sa LA/TA a potvrdenie o realizácii mobility Confirmation of Study či Placement Period. Predmet je následne v ISe uznaný podľa LA/TA, a to ako A-B-C kredity, u PVHaA to býva najčastejšie B-C.

ZÁVEREČNÁ SPRÁVA (Mobility Report)

Po návrate má študent povinnosť vyplniť záverečnú správa pre Európsku komisiu alebo ďalšie organizácie, ktoré mobility financujú. Tie sa použijú na štatistiky a rôzne databázy mobilít, ako napríklad databáza skúseností Erasmus.

Potom si už študent už len pozerá fotky a spomína na staré dobré časy… :)

AV

Napsat komentář