POČAS pobytu

POTVRDENIE O PRÍCHODE (Confirmation of Arrival)

V priebehu prvých pár dní musí študent poslať na CZS potvrdenie, že do danej inštitúcie dorazil a kontaktná osoba v zahraničí o študentovi vie.

ZMENY V LEARNING AGREEMENT (Changes of LA)

Zmeny v LA sa môže robiť počas prvého mesiaca na zahraničnej univerzite. Je možné si zmeniť v podstate všetko, niekedy aj všetky predmety (pôvodný LA treba urobiť zaujímavo, ale netreba to hrotiť). Tento formulár sa odovzdáva v inom poradí, najprv študent dá predmety potvrdiť na zahraničnej univerzite, ten pošle na potvrdenie na domácu a tá predá zmeny v LA do CZS:

študent → zahraničný koordinátor → odborový koordinátor → CZS

Elektronická verzia sa posiela obratom a  papierová následne poštou do CZS. V prípade výskumných pobytov sú to zmeny vo výskume (Changes to Research Proposal).

ŽIADOSŤ O PREDĹŽENIE POBYTU (Application for Extention)

Počas prvých mesiacov má študent možnosť požiadať o predĺženie svojho pobytu v zahraničí za finančnej podpory. Žiadosti na predĺženie sa odovzdávajú v termíne, o ktorom je študent vopred informovaný emailom. Jej súčasťou je nový študijný, výskumný či pracovný plán, ktorý musí byť podpísaný obomi inštitúciami a nový motivačný list, ktorý vysvetľuje túto žiadosť. Toto štipendium dostane každý semester len niekoľko vybraných študentov.

ĎALŠIE DOKUMENTY

Pri pracovnom pobyte musí študent každý mesiac odovzdávať správy o priebehu pobytu svojmu koordinátorovi v CZS MU. Tie sú poloformálneho charakteru a hodnotia nakoľko priebeh pobytu korešponduje s pracovným plánom v TA.

Pri niektorých programoch si študent môže požiadať o preplatenie cestovných výdajov, pri iných (Erasmus Mundus) si študent v hosťujúcej krajine vybavuje sám vízum a následne v priebehu prvého mesiaca podáva žiadosť o preplatenie vízových výdajov (tiež ďalších cestovných).

Pred odchodom si samozrejme študent musí vybaviť na hosťujúcej inštitúcii všetky dokumenty, ktoré bude potrebovať po príchode na domácu univerzitu, teda potvrdenie o absolvovaní pobytu, výpis známok a iné.

AV

Napsat komentář