Stáž v zahraničí

Pracovné programy ponúkajú študentom PVHaA možnosť výberu zahraničnej inštitúcie a dĺžky pobytu podľa vlastných preferencií. Táto prax musí plne korešpondovať s domácim študijným oborom a priniesť praktickú skúsenosť k naučenej teórii. Táto prax musí byť vopred dohodnutá a potvrdená a schválená domácou katedrou, vďaka čomu študent získa potrebné ECTS kredity na obdobie trvania praxe. Táto stáž sa stane súčasťou študijného programu a bude uvedená v diploma suplement.

Danú organizáciu je dobré osloviť v časovom predstihu, najlepšie 2-3 mesiace pred uzávierkou prihlášok o finančnú podporu. Prihlásiť sa je možné na základe niekoľkých dokumentov, z ktorých najdôležitejší je „Learning agreement for Traineeships“. Je to pracovný plán stáže vopred dohodnutý s hosťujúcou inštitúciou, ktorý musí byť trojstranne podpísaný, teda študentom, zástupcom zahraničnej inštitúcie a garantom zahraničných pobytov na Ústave PVHaA (doc. PhDr. Zbyněk Sviták, CSc.). Veľkú váhu pri prideľovaní štipendií má motivačný list, v ktorom študent vysvetlí prínos praxe pre svoj akademický život. Podľa typu programu sa k prihláške prikladajú aj ďalšie dokumenty, ako doklad o znalosti jazyka (často stačí jazyk II. na MU), odporúčací list od vyučujúceho, ktorý vysvetlí dopad praxe na študenta, životopis alebo výpis známok. Prinášame vám krátky popis niektorých z programov pracovných stáží:

5A- Erasmus_logo

ERASMUS + PRAXE

/vhodný pre študentov Bc; Mgr. a PhD. programu všetkých foriem/

Erasmus praxe, rovnako ako študijný Erasmus, je program zameraný najmä na vzdelávacie mobility študentov, pedagógov a zamestnancov vysokoškolských inštitúcii. Hosťujúca organizácia môže byť verejná alebo súkromná organizácia aktívna v oblasti napr. vzdelávania či odbornej prípravy (univerzity, archívy, knižnice, neziskové organizácie, výskumné inštitúcie, vzdelávacie centrá a i.). Pracovnú stáž musí mať študent vopred dohodnutú a schválenú domácou katedrou. Študent musí v zahraničí pracovať na plný pracovný úväzok, za čo získa po návrate dohodnuté ECTS kredity. Do programu sú zapojené členské štáty EÚ a Island, Lichtenštajnsko, Macedónsko, Nórsko a Turecko. Ďalšie informácie o programe Erasmus+ praxe je možné nájsť na webe CZS.

Erasmus+ prax je veľmi vhodným programom pre študentov PVHaA, ktorí by chceli naberať pracovné skúsenosti v zahraničí. Keďže si ju študent dojednáva sám, je dostupná pre všetky odbory a rôzne inštitúcie v rámci týchto odborov. Komunikácia prebieha v jazyku praxe, motivačný list sa píše po česky a o pridelení štipendia na podporu pracovného pobytu rozhoduje komisia CZS MU (úspešnosť asi 50%).

FREEMOVERS“ PRAX

/ vhodný pre študentov Bc; Mgr. a PhD. programu, min. 1. ročník/

Tento program ponúka štipendiá pre študentov, ktorý si pracovný pobyt dohodnú sami priamo s danou inštitúciou, nad rámec iných programov. Finančnú podporu je možné dostať najmä na pobyty, ktoré nie je možné financovať z programu Erasmus+. Bližšie informácie o projekte „freemovers“ nájdete na stránkach CZS.

5A- gfps

GFPS (praktikum)

/ vhodný pre všetkých študentov prezenčných programov/

Študentská organizácia GFPS-CZ sprostredkováva platené praktická stáže v nemeckých organizáciách na 5 mesiacov. Jej cieľom je rozvíjať a prehlbovať priateľské vzťahy a prispievať k medzikultúrnej výmene medzi Českom, Nemeckom a Poľskom. Programy zastrešuje a finančne podporuje združenie GFPS-CZ Initiative Mittel- und Osteuropa (InMOE) so sídlom v Berlíne a Česko-německý fond budoucnosti. Viac informácií o programe GFPS na stránkach CZS alebo organizácie GFPS-CZ.

Rozšírenú ponuku pracovných programov CZS MU je možné nájsť a ich webovej stránke, ktorá ponúka množstvo ďalších programov ako MEDZIFAKULTNÉ DOHODY, FONDY NORSKA a EHP alebo STELLA Junior. Obsahuje taktiež mená programových koordinátorov, úradné hodiny a F.A.Q. (často kladené otázky).

AV

Napsat komentář