Studijní pobyt v Almeríi

Arabský bazar, GranadaSTANISLAV LUSKA
Historie – obecné dějiny, FF MU

Typ zahraničního programu: studijní pobyt, Erasmus
Hostující instituce: Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Almería
Studijní zaměření: Španělský jazyk a literatura + Historie
Trvání: 9/2011-2/2012

Osobní zkušenost:
K rozhodnutí vyrazit na stujní stáž do zahraničí mě vedlo hned několik skutečností: zaprvé samozřejmě vidina profesního a osobního růstu, spojeného s možností konfrontovat svoje dosavadní studijní zkušenosti s cizím akademickým prostředím; za druhé, dlouhodobý pobyt v zahraničí a intenzivní interakce s tamější kulturou, lidmi, zvyklostmi, výrazně napomůže k „rozšíření obzorů“, a to nejen na profesní úrovni. A konečně za třetí, velkou roli hrála má záliba v cestování, poznávání nových lidí a získávání zážitků a nových zkušeností. Při spojení s mým dalším studijním oborem, španělskou filologií, nebylo nad čím váhat.

El Cabo de Gata, AlmeríaNemohu říct, že mi studijní pobyt nenapomohl ke zlepšení jazyka, pravdou však je, že jsem měl i před výjezdem dosaženou úroveň C1, takže šlo po této stránce spíše o procvičování. I to se však ukázalo při konfrontaci s rodilými mluvčími, mluvícími dialektem, k nezaplacení. Kurz cizího jazyka jsem ze zmíněných důvodů na začátku pobytu neabsolvoval. A taky protože se tam při rozřazování do studijních skupin vytvořila dlouhá fronta.

Co se týče finanční stránky pobytu, stipendium pokrylo tak 80% výdajů, záleží však na vybrané lokalitě, například v hlavním městě by nebyla ani nejmenší šance, aby mi zbylo na něco jiného, než na ubytování. Na druhou stranu jsem dostatečně investoval do častých výletů a cest po bližším i vzdálenějším okolí, takže pokud bych se nehnul z místa, bezesporu by stipendium vystačilo.

Studium v zahraničí tak celkově přineslo mnoho překvapení, spíše ve spojení s praktickými záležitostmi všedního života, takže člověk například zjistí, že česká byrokracie není ani zdaleka nejhorší, že slovní spojení „přijdu hned“ může na jihu Evropy znamenat „příjdu za 2 týdny až měsíc“, že se dá sníst věci, které jste nikdy předtím ani neviděli či o nich neslyšeli, a vlastně koneckonců že s tou spoustou cizinců, která se od vás tak strašně v těchto věcech odlišuje, i přesto najdete tolik společného.

*všetky fotografie sú zo súkromného albumu autora a zverejnené s jeho súhlasom.

Napsat komentář