Výskum v zahraničí

Masarykova Univerzita ponúka svojim študentom možnosť finančnej podpory na výskumné pobyty v rozličných európskych alebo mimoeurópskych inštitúciách. Presné podmienky výskumnej stáže si študent dojednáva sám s hosťujúcou inštitúciou (často zahraničné univerzity). Študenti PVHaA sa takisto môžu prihlasovať k štipendijným výskumným pobytom. Prinášame vám krátky popis niektorých z výskumných programov:

ERASMUS MUNDUS Aktivita II – VÝSKUM

/vhodný pre študentov Bc; Mgr. a PhD.– požiadavky závisia od každého konzorcia/

Program Erasmus Mundus umožňuje študentom z krajín Európskej únie vycestovať so štedrou finanční podporou na výskumnú stáž na univerzitách do vybraných zemí mimo EU. MU je momentálne súčasťou 8 konzorcií, ktoré sú bližšie popísané na stránkach CZS. Ponúkajú mobility v Izraeli, na Západnom Balkáne (Albánsko, Bosna a Hercegovina, Čierna Hora, Kosovo, Macedónske, Srbsko), na Blízkom Východe (Jordánsko, Sýria, Libanon, Palestína), EMMAG (Maroko, Alžírsko, Tunisko, Líbya, Egypt), MEDASTAR (Egypt a Libanon), Humeria (Gruzínsko, Azerbajdžan, Arménsko, Ukrajina, Moldavsko, Bielorusko), v Ruskej federácii a na Kaukaze a Ukrajine (Gruzínsko, Azerbajdžan, Arménsko, Ukrajina).

Rovnako, ako pri študijnom programe Erasmus Mundus, má každé konzorcium vlastné podmienky prijatia a hlavného koordinátora programu, ktorý rozhoduje o úspešnosti kandidátov. Výhodou tohto programu je okrem finančnej stránky fakt, že účastníkov vyberá zahraničná inštitúcia, čím sa stierajú rozdiely medzi odbormi a výber veľmi ovplyvňuje kvalita motivačného listu. Nevýhodou je väčšie množstvo administratívy a komunikácia s hosťujúcimi univerzitami v angličtine.

AKTION

/vhodný len pre študentov Mgr. a PhD. pripravujúcich záverečnú prácu/

AKTION je program pre podporu bilaterálnej spolupráce vo vzdelávaní a vede v terciárnom sektore medzi Českou republikou a Rakúskom.  Ponúkané štipendiá sú určené len pre prípravu diplomovej alebo dizertačnej práce vo výskumnej oblasti.

Tento program je vhodný najmä pre študentov, ktorí sa zaoberajú výskumom raného novoveku. Často je k prijatiu potrebné vyjadrenie partnerskej inštitúcie, ktorá sa za študenta zaručí.

V rámci programu Aktion pôsobil na Viedenskej Univerzite aj Mgr. Petr Elbel, PhD. Rozhovor o jeho zahraničnej skúsenosti a ďalších plánoch nájdete tu.

Rozšírenú ponuku výskumných programov CZS MU je možné nájsť a ich webovej stránke, ktorá ponúka množstvo ďalších programov ako MEDZIVLÁDNE DOHODY, VIŠEHRADSKÝ FOND, UTRECHT NETWORK GRANT a rôzne špecifické štipendiá. Obsahuje taktiež mená programových koordinátorov, úradné hodiny a F.A.Q. (často kladené otázky).

AV

Napsat komentář