Zahraničí je i doma

Je veľa študentov, ktorý aj napriek širokým možnostiam zahraničných mobilít nemôžu (alebo nechcú?) či už z rodinných, finančných alebo iných dôvodov vycestovať, ale radi by sa zlepšili v cudzom jazyku alebo spoznali nové kultúry a zaujímavých ľudí. Jednou z alternatív, ako si urobiť „zahraničie u mňa doma“, je stať sa členom Medzinárodného študentského klubu MU Brno (ISC – International Student Club MU Brno), ktorý je zapojený do medzinárodnej siete „Erasmus Student Network“ (ESN). Členom ISC sa môže stať každý študent MU, ktorý zaplatí ročný členský poplatok alebo sa stane tutorom pre zahraničných študentov.

photo

Tento klub pre svojich členov organizuje množstvo vzdelávacích aj voľnočasových aktivít, pri ktorých je možnosť stretávať sa s cudzincami, ale ponúka aj zľavy na služby a do podnikov. Hlavným jazykom tohto klubu je angličtina, ale dvere sú tvorené všetkým jazykom.

Medzi vzdelávacie aktivity patrí možnosť štúdia cudzích jazykov, ktoré vyučujú priamo zahraniční študenti v študentskom klube. Na hodinách panuje veľmi uvoľnená atmosféra, pretože všetci na hodine sú vlastne študenti. Jazyky sa menia podľa zloženia študentov a sú napísané v rozpise kurzov na každý semester. Každú stredu pripravujú zahraniční študenti o svojich krajinách prezentácie, kde predstavujú svoju kultúru a tradície, a zároveň búrajú stereotypy a predsudky.

ISC ponúka taktiež rôzne druhy voľnočasových aktivít, pri ktorých majú študenti MU možnosť stretávať sa so zahraničnými študentmi. Jednak sú to niektoré športy, výlety a exkurzie za históriou a krásami ČR, ale každý týždeň aj zopár medzinárodných pivných stretávok alebo párty. Viac o špeciálnej ponuka jazykových hodín, prezentácií krajín, športov, exkurzií, párty alebo zoznam zliav pre členov klubu nájdete na webe ISC MU.

TUTORING

Na našu univerzitu prichádza každoročne niekoľko stoviek študentov z celého sveta, ktorý potrebujú pomoc zorientovať sa v novom meste a na novej škole. Preto vznikla skupina dobrovoľníkov, tzv. tutorov, ktorí hlavne na začiatku pobytu pomáhajú cudzincom s rôznymi prekážkami a s prechodom do českého študijného a kultúrneho prostredia. Študentka MU Veronika Tomanová vytvorila video „Já, tutor(ka)“, ktoré zachytáva kúsok zo života tutorov.

Veľká časť týchto domácich študentov sa pre túto formu dobrovoľníctva rozhodla kvôli osobnej skúsenosti zo zahraničného pobytu, kedy bola každá pomoc a rada miestneho študenta na nezaplatenie. Ich úlohou je napríklad poradiť cudzincom, ako najvhodnejšie pricestovať do Brna, pomôcť im ubytovať sa, poradiť, kde kúpiť „šalinkartu“, ako si zapísať predmety v IS, kde sa ísť najesť do Menzy alebo v niektorých prípadoch aj pomôcť pri návšteve lekára. Toto dobrovoľníctvo naopak domácim študentom prináša možnosť zdokonaliť alebo trénovať cudzí jazyk, spoznať nových ľudí z iných kultúr, ale aj našej univerzity. Ponúka možnosť  sebarealizácie v študentskom klube, zapájanie sa do organizovania športových alebo kultúrnych udalostí a množstvo zábavy.

Každý (budúci) tutor vypĺňa pred začiatkom semestru formulár tutora, v ktorom môže uviesť preferované národnosti zahraničných študentov, čím si môže precvičiť aj tie „menej populárne“ cudzie jazyky.  Existuje taktiež skupina na Facebooku pre tutorov ISC MU, v ktorej sa rozoberajú všetky nejasnosti, vymieňajú skúsenosti alebo informujú o „erasmáckych“ akciách, ktoré sa chystajú. Je to komunita študentov, ktorá pomáha cudzincom, ale aj sebe navzájom a prináša kúsok exotiky do vlastných domovov.

Moja vlastná skúsenosť s tutoringom je veľmi pozitívna. Mám možnosť udržovať určitú úroveň cudzieho jazyka aj napriek tomu, že sa ho neučím na MU. Vždy pred začiatkom semestra napíšem svojim zahraničným študentom niekoľko emailov, v ktorých im vysvetlím základné veci, napr. ako si zapísať predmety alebo čo si vziať do Brna. Takisto si vymeníme kontakt a oni sa aj vďaka pár emailom necítia natoľko stratení a majú pocit, že už v novom meste niekoho poznajú. S niektorými študentami sa vidím len niekoľkokrát za semester, ale s inými sa stretávam častejšie a dokonca som s nimi v kontakte doteraz, aj po ukončení ich pobytu. Je príjemné mať po svete známych, ktorí veľmi radi oplatia túto službu vo svojej krajine.  Tutorku robím teraz tretí semester a budem v tom pokračovať aj naďalej.

Tak neváhaj a prihlás sa na tutoring aj ty!

AV