Zhrnutie projektu Archívnictvo – vec verejná

archivári so sv. Vavrincom

Brnenská studentská sekce ČAS v jarnom semestri 2015 zorganizovala projekt s názvom „Archívnictvo – vec verejná“. Na tieto účely bol použitý príspevok Českej archívnej spoločnosti a štipendium na podporu spolkových aktivít od Stipendijního programu Filozofické fakulty MU. Ďakujeme za podporu :)

Prinášame vám krátky pohľad na tento projekt a jeho priebeh.

Tento projekt si od samého začiatku stanovil jasné ciele, a to:

1] sprostredkovať informácie o archívoch a digitalizácii dokumentov laickej verejnosti cez diskusiu a informačnú brožúru, a tiež vysvetliť dôležitosť tohto odboru pre zachovanie kultúrneho a národného dedičstva pre budúce generácie,

11182243_10153243623321774_2779416836638126613_n2] aktivizácia študentov PVH, archívnictva a príbuzných odborov,

3]ovplyvnenie budúcich odborníkov v problematike odboru, ktorá bude v priebehu nasledujúcich rokov veľmi aktuálna,

4] prezentácia FF MU ako spoločenskej  inštitúcie, ktorá je verejnosťou formovaná a zároveň verejnosť formuje.

Na základe celofakultného náboru bola vybraná skupina 16 študentov, prevažne odboru PVH alebo archívnictva, ktorí sa zaujímajú o tému digitalizácie archívnych materiálov.

Vďaka finančnej podpore ČAS a Stipendijního fondu FF MU sme mohli realizovať prvú časť projektu, teda vycestovať na medzinárodnú konferenciu „Archival cooperation and community building in the Digital Age“, ktorá nám predstavila mnohé európske projekty a rozdielne prístupy k spracovaniu a sprístupneniu archiválií. Stručný priebeh konferencie nájdete TU a presný program s obsahom príspevkov TU.

Mnohé z prezentácií je možné nájsť na tejto stránke.

Táto konferencia bola pre väčšinu účastníkov prvá svojho typu a umožnila im nahliadnuť do mnohých európskych projektov a okrem toho stráviť pár dní v prítomnosti odborníkov z oblasti archívov, knižníc a iných vedeckých inštitúcií. Niekoľko fotografií z konferencie:

Viac fotiek z konferencie nájdete TU (fotky účastníkov projektu) alebo TU (fotky ICARUS-u).

Táto konferencia sa stala inšpiráciou k druhej časti projektu, a to vzniku informačnej brožúry a verejnej diskusie. Oba tieto výstupy sú zamerané jednak na študentov PVH, archívnictva a príbuzných odborov, jednak na širokú verejnosť, ktorej budú sprostredkované informácie o vybraných odboroch FF so zameraním sa na problematiku digitálnych technológií (viac o projekte).

DSC00666Niekoľko fotografií z diskusie:

Viac fotografií z diskusie nájdete TU.

Dúfame, že podobné projekty sa budú v budúcnosti opakovať a dúfame vo váš záujem :)

Napsat komentář