Pracovní stáž v Rakousku

Každý stážista měl k dispozici plášť a rukavice, v případě příliš poškozených archiválií i respirátor a další pomůcky – kópiaJANA KŘIVÁNKOVÁ
PVH, FF MU

Typ zahraničního programu: pracovná stáž, Erasmus+
Hostující instituce: Niederösterreichisches Landesarchiv St. Pölten
Pracovní zařazení: Asistence při zařazování archivního materiálu
Trvání: 2 měsíce, 1. 7. 2016 – 31. 8. 2016/ 2015-2016

Zaměření:
Seznámení se s postupy při inventarizaci a třídění archivního materiálu různého typu; zpracování fondu pozůstalosti architekta Carla Gangolfa Kaysera, vrchnostenské agendy statku Waidhofen an der Thaya ap. Práce s archivním programem a databází AUGIAS. Seznámení se základními restaurátorskými postupy.

Osobní zkušenost:
V dnešní době je praktická stáž nejen nepostradatelnou součástí životopisu, ale jeví se i jako neocenitelná především při získávání praktických dovedností, které je možné zužitkovat v případném povolání. Dokázat se zorientovat nejen v chodu pracoviště, ale i vysledovat jaké badatelské možnosti (v tomto případě archiv) poskytuje.

Mou hlavní motivací byly jednak výše uvedené skutečnosti, ale také okolnosti, které mě vedly k výběru dané instituce. Svůj zájem směřuji především k novoosídleneckým obcím v jihomoravském pohraničí. Nejen české, ale především pak moravské prostředí bylo ve své historii spjato s územím dnešního Rakouska, pohraniční oblast jižní Moravy o to pevněji, neboť zde žilo německy mluvící obyvatelstvo. Dolnorakouský zemský archiv je svázán s touto oblastí a je jen výhodou badatele, znát prostředí této paměťové instituce a archiválie v ní obsažené.

Další neodmyslitelnou motivací účastnit se stáže v cizojazyčném prostředí, je také snaha o zkvalitnění jazykových dovedností. Možnost praktické stáže v cizí zemi poskytuje rozvoj jazyka především v jeho aktivní formě. Nicméně práce s archivním materiálem je konfrontována především s jeho pasivní znalostí, a neboť jsem absolvovala praktickou stáž se svým českým kolegou, nelze vnímat tak znatelný jazykový posun, který by nastal, kdybych se praktické stáže zúčastnila sama.

Nicméně po pracovní stránce mi spolupráce s českým stážistou (Václav Nečada) přinesla mnoho přínosných pracovních zkušeností, co se přístupu k archivní práci týče. A další zcela nezanedbatelnou VĚC, čímž je nové přátelství, kterého si velmi vážím.

cesta archiválie - po určení, roztřídění a zapsání do AUGIASu, následovalo očištění (speciálně houba), tvorba fasciklu s popisem a signaturou, vložení do
cesta archiválie – po určení, roztřídění a zapsání do AUGIASu, následovalo očištění (speciálně houba), tvorba fasciklu s popisem a signaturou, vložení do patřičného kartonu

V obecné rovině vnímám stáž v zahraničí mnohem kladněji i z toho důvodu, že ji na rozdíl od českého prostředí prostě umí! Mnoho z nás určitě mělo možnost v průběhu svých studií, zúčastnit se praxí v různých institucích, nikde jsem se však nesetkala s takovou samozřejmostí při zadávání práce a zároveň důvěrou ze správného naplnění, jako u našich sousedů.

Co uvést na závěr? Ano, jednoznačně vyjet, stáž vnímám maximálně kladně a určitě bych jela znova, je jedno zda opět do st. Pöltenu nebo jinam, tyhle zážitky vám prostě nikdo nevezme ;)

PS: Co se týká jazyka, myslím si dokonce, že je možné se s lektorem, kterým je Roman Zehetmayer, domluvit a komunikovat v angličtině (tip pro angličtináře)!

*všetky fotografie sú zo súkromného albumu autorky a zverejnené s jej súhlasom.

Napsat komentář