Jubileum doc. PhDr. Vladimíra Vašků, CSc.

Dnes, 15. října 2018, slaví doc. PhDr. Vladimír Vašků, CSc. My jsme jeho 85. narozeniny oslavili již 3. října 2018 v prostorách naší Alma mater. Všichni gratulanti byli potěšeni, že se s panem Vašků mohli opět setkat a vyslechnout pár milých slov od svého profesora. Na začátku pronesli oslavnou řeč směrem k oslavenci, která místy v přísedících budila silné emoce při vzpomínce na chvíle strávené na akademické půdě. Setkání proběhlo napříč generacemi, ať už absolventů, žáků pana Vašků, či i současných studentů všech stupňů studia pomocných věd historických a archivnictví.

Gratulace a předání blahopřání za studenty, absolventy a vyučující.

Listina s blahopřáním a podpisy.

Fotografie na Facebooku