Brněnská studentská sekce České archivní společnosti

Chci jít ven..

Chci jít ven..

Přemýšlíte nad studiem či praxí v zahraničí, ale nevíte jak na to? Chcete se o svých možnostech dozvědět více? Zajímá vás, jak to celé prožívají jíní studenti? Ústav pomocných věd historických a archivnictví MU momentálně nabízí studijní mobility na několika evropských univerzitách. Pokud tyto pobyty nevyhovují vašim potřebám, jsou v nabídce i další programy. StačíPřečtěte si více o Chci jít ven..[…]

Štúdium v zahraničí

Štúdium v zahraničí

Pokiaľ študent PVHaA premýšľa nad študijným programom má niekoľko možností. Ústav pomocných věd historických a archivnictví MU momentálne ponúka študijné mobility na niekoľkých európskych univerzitách. Náš ústav bol vždy ochotný pomôcť študentom v najväčšej možnej miere a umožnil vycestovať za štúdiom aj v iných historických a príbuzných programoch. Najbežnejšie to býva história, ktorá sa študujePřečtěte si více o Štúdium v zahraničí[…]

Stáž v zahraničí

Stáž v zahraničí

Pracovné programy ponúkajú študentom PVHaA možnosť výberu zahraničnej inštitúcie a dĺžky pobytu podľa vlastných preferencií. Táto prax musí plne korešpondovať s domácim študijným oborom a priniesť praktickú skúsenosť k naučenej teórii. Táto prax musí byť vopred dohodnutá a potvrdená a schválená domácou katedrou, vďaka čomu študent získa potrebné ECTS kredity na obdobie trvania praxe. TátoPřečtěte si více o Stáž v zahraničí[…]

Výskum v zahraničí

Výskum v zahraničí

Masarykova Univerzita ponúka svojim študentom možnosť finančnej podpory na výskumné pobyty v rozličných európskych alebo mimoeurópskych inštitúciách. Presné podmienky výskumnej stáže si študent dojednáva sám s hosťujúcou inštitúciou (často zahraničné univerzity). Študenti PVHaA sa takisto môžu prihlasovať k štipendijným výskumným pobytom. Prinášame vám krátky popis niektorých z výskumných programov: ERASMUS MUNDUS Aktivita II – VÝSKUMPřečtěte si více o Výskum v zahraničí[…]