Brněnská studentská sekce České archivní společnosti

Štúdium v zahraničí

Štúdium v zahraničí

Pokiaľ študent PVHaA premýšľa nad študijným programom má niekoľko možností. Ústav pomocných věd historických a archivnictví MU momentálne ponúka študijné mobility na niekoľkých európskych univerzitách. Náš ústav bol vždy ochotný pomôcť študentom v najväčšej možnej miere a umožnil vycestovať za štúdiom aj v iných historických a príbuzných programoch. Najbežnejšie to býva história, ktorá sa študujePřečtěte si více o Štúdium v zahraničí[…]

Stáž v zahraničí

Stáž v zahraničí

Pracovné programy ponúkajú študentom PVHaA možnosť výberu zahraničnej inštitúcie a dĺžky pobytu podľa vlastných preferencií. Táto prax musí plne korešpondovať s domácim študijným oborom a priniesť praktickú skúsenosť k naučenej teórii. Táto prax musí byť vopred dohodnutá a potvrdená a schválená domácou katedrou, vďaka čomu študent získa potrebné ECTS kredity na obdobie trvania praxe. TátoPřečtěte si více o Stáž v zahraničí[…]

Výskum v zahraničí

Výskum v zahraničí

Masarykova Univerzita ponúka svojim študentom možnosť finančnej podpory na výskumné pobyty v rozličných európskych alebo mimoeurópskych inštitúciách. Presné podmienky výskumnej stáže si študent dojednáva sám s hosťujúcou inštitúciou (často zahraničné univerzity). Študenti PVHaA sa takisto môžu prihlasovať k štipendijným výskumným pobytom. Prinášame vám krátky popis niektorých z výskumných programov: ERASMUS MUNDUS Aktivita II – VÝSKUMPřečtěte si více o Výskum v zahraničí[…]

Ďalšie vzdelávacie aktivity v zahraničí

Ďalšie vzdelávacie aktivity v zahraničí

Masarykova Univerzita ponúka svojim študentom finančnú podporu aj na doplnkové vzdelávanie, ktoré je bežne platené študentom. Jedná sa o najmä o odborne zamerané letné školy alebo jazykové kurzy, ktoré MU neorganizuje, ale samostatne prebiehajú na jej partnerských univerzitách. Na tieto programy študent potrebuje doklad o znalosti cudzieho jazyka podľa požiadaviek organizátora (väčšinou stačí potvrdenie MU)Přečtěte si více o Ďalšie vzdelávacie aktivity v zahraničí[…]