Brněnská studentská sekce České archivní společnosti

Lukáš Lexa: V genealogii vidím jakousi romantiku

Lukáš Lexa: V genealogii vidím jakousi romantiku

Lukáš Lexa, čerstvý absolvent bakalářského studia oborů Historie a Archivnictví na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity, má zajímavý koníček – věnuje se historickému vojenství z období první světové války a první republiky. V této oblasti se také aktivně angažuje. Jeho koníček je nejen zajímavý, ale hlavně propojený s jeho studijním zaměřením.  Není od věci jej vyzpovídat a dozvědět se více o jeho činnosti. Přečtěte si více o oLukáš Lexa: V genealogii vidím jakousi romantiku

Prednáška Dr. Kláry Hübner na noci vedcov

Prednáška Dr. Kláry Hübner na noci vedcov

Dňa 30. 9. 2016 prebehla Noc vedcov, ktorá sa niesla v téme Bezpečnosť. Ústav pomocných vied historických a archívnictva sa zapojil tiež a to prostredníctvom prednášky doktorky  Kláry Hübner s názvom Tajná písma, duté hole, bystří špioni. Problematika utajení zpráv v pozdním středověku. BSS-ČAS prináša tým, ktorí sa nemohli zúčastniť krátku fotoreportáž. Přečtěte si více o oPrednáška Dr. Kláry Hübner na noci vedcov

Významné výročia: Hrubý, Šebánek a Vašků

Významné výročia: Hrubý, Šebánek a Vašků

V prvej polovici októbra si pripomíname výročia narodenia troch významných osobností spojených s Ústavom pomocných vied historických a archívnictva na FF MU. Prvým je Václav Hrubý, náš prvý vlastný profesor pomocných vied historických. Druhým je jeho profesný nástupca Jindřich Šebánek a treticu uzatvára Vladimír Vašků, ktorého študentský a potom pracovný život zostáva spojený s brnenským pracoviskom na viac ako päť desaťročí. Přečtěte si více o oVýznamné výročia: Hrubý, Šebánek a Vašků

Václav Nečada: Nejdůležitější otázkou je, zda studenty baví jejich obor.

Václav Nečada: Nejdůležitější otázkou je, zda studenty baví jejich obor.

Vysoká škola (aj keď sa to vždy nemusí tak zdať) ponúka dostatok priestoru pre sebarealizáciu či angažovanosť. Niekto túto možnosť využije, niekto nie, niekomu stačí preliezť cez skúšky a získať titul, niekto robí niečo … viac. Přečtěte si více o oVáclav Nečada: Nejdůležitější otázkou je, zda studenty baví jejich obor.