Brněnská studentská sekce České archivní společnosti

Jubileum doc. PhDr. Vladimíra Vašků, CSc.

Jubileum doc. PhDr. Vladimíra Vašků, CSc.

Dnes, 15. října 2018, slaví doc. PhDr. Vladimír Vašků, CSc. My jsme jeho 85. narozeniny oslavili již 3. října 2018 v prostorách naší Alma mater. Všichni gratulanti byli potěšeni, že se s panem Vašků mohli opět setkat a vyslechnout pár milých slov od svého profesora. Na začátku pronesli oslavnou řeč směrem k oslavenci, která místy v přísedících budila silné emocePřečtěte si více o Jubileum doc. PhDr. Vladimíra Vašků, CSc.[…]

YE Green Citizenship – report z projektu

YE Green Citizenship – report z projektu

GCO študijných či pracovných pobytoch Erasmus vie už takmer každý študent, avšak existujú aj iné projekty, do ktorých sa môžete zapojiť. Dnes teda z iného súdka…

Európska únia poskytuje značné finančné prostriedky na realizáciu medzinárodných projektov spájajúcich študentov a mladých ľudí z rozdielneho kultúrneho, etnického alebo náboženského prostredia. Ich cieľom je formou neformálneho vzdelávania plnenie hlavnej témy konkrétneho projektu, ale i budovanie európskeho povedomia na základe búrania predsudkov voči iným ľudom.

Přečtěte si více o oYE Green Citizenship – report z projektu

Ponuky Erasmus+ pre štúdium a prax v zahraničí

Ponuky Erasmus+ pre štúdium a prax v zahraničí

homo-erasmus1Ústav pomocných věd historických a archivnictví  FF MU vypisuje nové kolo prihlasovania na študijný program Erasmus+, na podzimný aj jarný semester v akademickom roku 2016/2017. V ponuke je momentálne 8 európskych univerzít, ku ktorým sa pravdepodobne čoskoro pridajú ďalšie 4.

Netreba zabúdať ani na možnosti pracovných stáží Erasmus+, ktoré si buď študent môže dohodnúť sám alebo využije ponuku dohôd s našim ústavom, momentálne v 5 inštitúciách.

Využite túto jedinečnú príležitosť a obohaťte svoj život o zahraničnú skúsenosť!!

Přečtěte si více o oPonuky Erasmus+ pre štúdium a prax v zahraničí