Brněnská studentská sekce České archivní společnosti

YE Green Citizenship – report z projektu

YE Green Citizenship – report z projektu

GCO študijných či pracovných pobytoch Erasmus vie už takmer každý študent, avšak existujú aj iné projekty, do ktorých sa môžete zapojiť. Dnes teda z iného súdka…

Európska únia poskytuje značné finančné prostriedky na realizáciu medzinárodných projektov spájajúcich študentov a mladých ľudí z rozdielneho kultúrneho, etnického alebo náboženského prostredia. Ich cieľom je formou neformálneho vzdelávania plnenie hlavnej témy konkrétneho projektu, ale i budovanie európskeho povedomia na základe búrania predsudkov voči iným ľudom.

Přečtěte si více o oYE Green Citizenship – report z projektu

Václav Nečada: Nejdůležitější otázkou je, zda studenty baví jejich obor.

Václav Nečada: Nejdůležitější otázkou je, zda studenty baví jejich obor.

Vysoká škola (aj keď sa to vždy nemusí tak zdať) ponúka dostatok priestoru pre sebarealizáciu či angažovanosť. Niekto túto možnosť využije, niekto nie, niekomu stačí preliezť cez skúšky a získať titul, niekto robí niečo … viac. Přečtěte si více o oVáclav Nečada: Nejdůležitější otázkou je, zda studenty baví jejich obor.

Heraldika v podaní Petra Houzara

Heraldika v podaní Petra Houzara

heraldikaKaždoročne či každosemestrálne sú na našom ústave obhajované pozoruhodné práce, ktoré aj napriek tomu, že sa jedná o prvé odborné dielo svojich autorov vzbudia veľmi pozitívny ohlas a niektoré z nich sa dokonca dočkajú aj publikácie v odbornom periodiku. Takou prácou je aj bakalárka Petra Houzara, ktorý si našiel čas a pre náš web pripravil krátky abstrakt. Peťo ďakujeme!

Přečtěte si více o oHeraldika v podaní Petra Houzara