Brněnská studentská sekce České archivní společnosti

Prednáška Dr. Kláry Hübner na noci vedcov

Prednáška Dr. Kláry Hübner na noci vedcov

Dňa 30. 9. 2016 prebehla Noc vedcov, ktorá sa niesla v téme Bezpečnosť. Ústav pomocných vied historických a archívnictva sa zapojil tiež a to prostredníctvom prednášky doktorky  Kláry Hübner s názvom Tajná písma, duté hole, bystří špioni. Problematika utajení zpráv v pozdním středověku. BSS-ČAS prináša tým, ktorí sa nemohli zúčastniť krátku fotoreportáž. Přečtěte si více o oPrednáška Dr. Kláry Hübner na noci vedcov

Významné výročia: Hrubý, Šebánek a Vašků

Významné výročia: Hrubý, Šebánek a Vašků

V prvej polovici októbra si pripomíname výročia narodenia troch významných osobností spojených s Ústavom pomocných vied historických a archívnictva na FF MU. Prvým je Václav Hrubý, náš prvý vlastný profesor pomocných vied historických. Druhým je jeho profesný nástupca Jindřich Šebánek a treticu uzatvára Vladimír Vašků, ktorého študentský a potom pracovný život zostáva spojený s brnenským pracoviskom na viac ako päť desaťročí. Přečtěte si více o oVýznamné výročia: Hrubý, Šebánek a Vašků

YE Green Citizenship – report z projektu

YE Green Citizenship – report z projektu

GCO študijných či pracovných pobytoch Erasmus vie už takmer každý študent, avšak existujú aj iné projekty, do ktorých sa môžete zapojiť. Dnes teda z iného súdka…

Európska únia poskytuje značné finančné prostriedky na realizáciu medzinárodných projektov spájajúcich študentov a mladých ľudí z rozdielneho kultúrneho, etnického alebo náboženského prostredia. Ich cieľom je formou neformálneho vzdelávania plnenie hlavnej témy konkrétneho projektu, ale i budovanie európskeho povedomia na základe búrania predsudkov voči iným ľudom.

Přečtěte si více o oYE Green Citizenship – report z projektu

Exploring English: Language and Culture

Exploring English: Language and Culture

ON-LINE KURZ Future Learn: British Council začiatok: 12.9.2016, 6 týždňov jazyk: angličtina pozri si trailer a ZAČNI KURZ možnosť získať certifikát za poplatok This course is for people who are learning English and who are interested in finding out more about British culture and improving their English language skills. The course will use short videosPřečtěte si více o Exploring English: Language and Culture[…]