ON-LINE KURZ Coursera: Stanford University, Cambridge University KODIKOLÓGIA, PALEOGRAFIA úvod do techník výroby rukopisov (hlavne stredovekých) a cvičenia z praktickej paleografie charakteristiky výroby a postupy, termíny, ukážky začiatok: prebiehalo (dá…
Continue Reading