Brněnská studentská sekce České archivní společnosti

YE Green Citizenship – report z projektu

YE Green Citizenship – report z projektu

GCO študijných či pracovných pobytoch Erasmus vie už takmer každý študent, avšak existujú aj iné projekty, do ktorých sa môžete zapojiť. Dnes teda z iného súdka…

Európska únia poskytuje značné finančné prostriedky na realizáciu medzinárodných projektov spájajúcich študentov a mladých ľudí z rozdielneho kultúrneho, etnického alebo náboženského prostredia. Ich cieľom je formou neformálneho vzdelávania plnenie hlavnej témy konkrétneho projektu, ale i budovanie európskeho povedomia na základe búrania predsudkov voči iným ľudom.

Přečtěte si více o oYE Green Citizenship – report z projektu

Medzinárodná konferencia v Břevnovskom kláštore

Medzinárodná konferencia v Břevnovskom kláštore

pha6-brevnovsky-klaster110716_014
Břevnovký klášter, zdroj: internet.

V dňoch 27.-29. apríla sa v Břevnovskom kláštore v Prahe konala medzinárodná konferencia s názvom Archival Cooperation and Community Building in the Digital Age. Obsahovala viac ako 40 príspevkov zameraných na archívny materiál vo svetle digitálnych technológií a zúčastnila sa na nej aj skupina brnenských študentov.

Pozrite sa s nami, ako v skratke program prebiehal.

Přečtěte si více o oMedzinárodná konferencia v Břevnovskom kláštore

Medzinárodný workshop o vydávaní edícií v digitálnom svete

Medzinárodný workshop o vydávaní edícií v digitálnom svete

December začal na našom ústave medzinárodným workshopom „Historical Sources Just One Click Away. The Issue of Digital Editions and Acessing Historical Sources in Virtual Space“, ktorý sa uskutočnil 1.-2. decembra 2014 na dekanáte FF MU. V nasledujúcej reportáži sa vám pokúsim priblížiť priebeh tohto workshopu a bližšie podať obsah jednotlivých príspevkov.