Brněnská studentská sekce České archivní společnosti

Prednáška Dr. Kláry Hübner na noci vedcov

Prednáška Dr. Kláry Hübner na noci vedcov

Dňa 30. 9. 2016 prebehla Noc vedcov, ktorá sa niesla v téme Bezpečnosť. Ústav pomocných vied historických a archívnictva sa zapojil tiež a to prostredníctvom prednášky doktorky  Kláry Hübner s názvom Tajná písma, duté hole, bystří špioni. Problematika utajení zpráv v pozdním středověku. BSS-ČAS prináša tým, ktorí sa nemohli zúčastniť krátku fotoreportáž. Přečtěte si více o oPrednáška Dr. Kláry Hübner na noci vedcov

YE Green Citizenship – report z projektu

YE Green Citizenship – report z projektu

GCO študijných či pracovných pobytoch Erasmus vie už takmer každý študent, avšak existujú aj iné projekty, do ktorých sa môžete zapojiť. Dnes teda z iného súdka…

Európska únia poskytuje značné finančné prostriedky na realizáciu medzinárodných projektov spájajúcich študentov a mladých ľudí z rozdielneho kultúrneho, etnického alebo náboženského prostredia. Ich cieľom je formou neformálneho vzdelávania plnenie hlavnej témy konkrétneho projektu, ale i budovanie európskeho povedomia na základe búrania predsudkov voči iným ľudom.

Přečtěte si více o oYE Green Citizenship – report z projektu

Pasovanie 2015

Pasovanie 2015

Drahí priatelia!

Už je to viac ako týždeň, čo prebehlo Pasovanie študentov/študentiek PVH a Archívnictva. Pre tých, ktorí túto akciu nepoznajú: jedná sa o neformálne stretnutie pedagógov a študentov rôznych ročníkov, ktorého cieľom je najmä otužiť vzájomné vzťahy. Jednoducho veselica, ktorá prvákov privíta na odbore a starším ročníkom zas pripomenie, že pilné učenie sa musí občas osláviť.

Přečtěte si více o oPasovanie 2015