Brněnská studentská sekce České archivní společnosti

Medzinárodná konferencia v Břevnovskom kláštore

Medzinárodná konferencia v Břevnovskom kláštore

pha6-brevnovsky-klaster110716_014
Břevnovký klášter, zdroj: internet.

V dňoch 27.-29. apríla sa v Břevnovskom kláštore v Prahe konala medzinárodná konferencia s názvom Archival Cooperation and Community Building in the Digital Age. Obsahovala viac ako 40 príspevkov zameraných na archívny materiál vo svetle digitálnych technológií a zúčastnila sa na nej aj skupina brnenských študentov.

Pozrite sa s nami, ako v skratke program prebiehal.

Přečtěte si více o oMedzinárodná konferencia v Břevnovskom kláštore

Medzinárodný workshop o vydávaní edícií v digitálnom svete

Medzinárodný workshop o vydávaní edícií v digitálnom svete

December začal na našom ústave medzinárodným workshopom „Historical Sources Just One Click Away. The Issue of Digital Editions and Acessing Historical Sources in Virtual Space“, ktorý sa uskutočnil 1.-2. decembra 2014 na dekanáte FF MU. V nasledujúcej reportáži sa vám pokúsim priblížiť priebeh tohto workshopu a bližšie podať obsah jednotlivých príspevkov.