prof. PhDr. Miroslav Flodr, CSc. Dňa 18. 9. oslávil prof. PhDr. Miroslav Flodr, CSc. 85 rokov. Študenti a priaznivci historických odborov sa s týmto menom stretli, pretože sa jedná o…
Continue Reading