Brněnská studentská sekce České archivní společnosti

Studijní pobyt v Mnichově

Studijní pobyt v Mnichově

MnichovBARBORA BITTNEROVÁ
Pomocné vědy historické, FF MU

Typ zahraničního programu: študijný pobyt, Erasmus+
Hostující instituce: Ludwig-Maximilians-Universität München, Fakultät für Geschichts- und Kunstwissenschaften, Historisches Seminar
Studijní zaměření: Historische Grundwissenschaften und Historische Medienkunde
Trvání: březen- září 2016

Přečtěte si více o oStudijní pobyt v Mnichově