Brněnská studentská sekce České archivní společnosti

Jubileum doc. PhDr. Vladimíra Vašků, CSc.

Jubileum doc. PhDr. Vladimíra Vašků, CSc.

Dnes, 15. října 2018, slaví doc. PhDr. Vladimír Vašků, CSc. My jsme jeho 85. narozeniny oslavili již 3. října 2018 v prostorách naší Alma mater. Všichni gratulanti byli potěšeni, že se s panem Vašků mohli opět setkat a vyslechnout pár milých slov od svého profesora. Na začátku pronesli oslavnou řeč směrem k oslavenci, která místy v přísedících budila silné emocePřečtěte si více o Jubileum doc. PhDr. Vladimíra Vašků, CSc.[…]

Programové prohlášení

Programové prohlášení

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Brněnská studentská sekce České archivní společnosti (dále jen BSS ČAS) je sekcí České archivní společnosti (dále jen ČAS), se sídlem při Ústavu pomocných věd historických a archivnictví Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Orgány BSS ČAS jsou valná hromada, výbor a revizní komise BSS ČAS. ORGÁNY BSS ČAS: VALNÁ HROMADA je nejvyšším orgánem BSS ČAS,Přečtěte si více o Programové prohlášení[…]

Lukáš Lexa: V genealogii vidím jakousi romantiku

Lukáš Lexa: V genealogii vidím jakousi romantiku

Lukáš Lexa, čerstvý absolvent bakalářského studia oborů Historie a Archivnictví na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity, má zajímavý koníček – věnuje se historickému vojenství z období první světové války a první republiky. V této oblasti se také aktivně angažuje. Jeho koníček je nejen zajímavý, ale hlavně propojený s jeho studijním zaměřením.  Není od věci jej vyzpovídat a dozvědět se více o jeho činnosti. Přečtěte si více o oLukáš Lexa: V genealogii vidím jakousi romantiku

Prednáška Dr. Kláry Hübner na noci vedcov

Prednáška Dr. Kláry Hübner na noci vedcov

Dňa 30. 9. 2016 prebehla Noc vedcov, ktorá sa niesla v téme Bezpečnosť. Ústav pomocných vied historických a archívnictva sa zapojil tiež a to prostredníctvom prednášky doktorky  Kláry Hübner s názvom Tajná písma, duté hole, bystří špioni. Problematika utajení zpráv v pozdním středověku. BSS-ČAS prináša tým, ktorí sa nemohli zúčastniť krátku fotoreportáž. Přečtěte si více o oPrednáška Dr. Kláry Hübner na noci vedcov