Jak psát..

Základy odborného textu

Jak psát citace

Životopis a motivačný list sú v dnešnej dobe súčasťou takmer každého výberového konania, či už sa jedná o zamestnanie, mobility v zahraničí, štúdium na PhD; žiadosti o granty či iné. Konkurencia je silná a úspešnosť kandidátov vo veľkej miere závisí na kvalite životopisu a motivačného listu.

Preto vám prinášame články, ktoré vám prezradia, čo zahrnúť a vyzdvihnúť, čomu sa pri písaní vyhnúť, aké frázy použiť, ale aj rady týkajúce sa formy a vzhľadu dokumentu. Naštudovali sme si za vás túto tematiku a doplnili sme ju návštevou prednášok JobAcademy, ktoré organizuje Kariérní centrum MU a workshopu, ktorý každoročne organizuje CZS MU ako Mobilitní týden, s názvom Jak dobře napsat motivační dopis nebo CV pro pobyt v zahraničí (od Mgr. Zuzany Sedláčkovej, absolventky FSS).

Jak psát životopis

Jak psát motivační dopis