Kdo jsme?

 

Tato webová stránka vznikla z iniciativy bývalých dvou členek BSS ČAS Moniky Laurincovej a Alžbety Vicianovej za IT podpory Michala Michalíka, absolventa Fakulty informatiky MU.

Jako nový členové výboru chceme pokračovat v činnosti našich předchůdců a dát sekci specifický charakter, který byl jí odlišoval od ostatních studentských sekcí i poboček a měl pozitivní dopad jak pro sekci, tak i pro celou Českou archivní společnost.

Mít svoje místo na webu představuje v současné době nutnost a vhodné doplnění face-to-face komunikace realizované na univerzitě. Webová stránka představuje informační i reklamní prostor pro studenty a širokou veřejnost. Přináší možnost dozvědět se o novinkách a projektech doma i v zahraničí; zajímavé články a rozhovory s odborníky v oboru, ale i zpovědi ze zákulisí Ústavu pomocných věd historických a archivnictví. Poskytuje také prostor pro diskuzi, kde se mohou studenti vyjadřovat svoje názory, nápady, kritiku a pod.

Snažíme se i o doplňkové vzdělání v dalších historických a blízkých oborech, např. historii, archeologii, knihovnictví a informačních studiích, konzervátorství a restaurování, muzeologii, etnologii atd., které přinesou čtenářům přehled a jiný pohled na vlastní studium.

Za velmi důležité považujeme mezinárodní stránku našeho projektu, která přiblíží našim studentům zahraniční projekty a aktivity, a naopak představí aktivity našich studentů v zahraničí. Součástí webové stránky budou i odborné články v cizích jazycích a přiblížení možnosti studia či praxe v zahraničích, doplněné zkušenostmi studentů příbuzných oborů. Budeme doufat v postupné odbourání bariér a v navázání nových kontaktů a spolupráce pro naše studenty.

Doufáme, že naše snaha o zviditelnění pomocných věd historických a archivnictví a o aktivizaci studentů bude úspěšná.

Výbor: Martin Firon, Kristýna Kalendová, Eduard Lazorík, Libor Skokan, Tereza Kučerová, Iva Kroupová, Michaela Balá.