Odkazy

Příbuzné pracoviště

Katedra PVH a archivního studia UK

Institut für Österreichische Geschichtsforschung

Monumenta Germaniae Historica

ČAS a její pobočky

Česká archivní společnost

Ještědská pobočka

Českobudějovická studentská sekce

Hradecká studentská sekce

Studentská archivní sekce Olomouc

Pražská studentská sekce

Archivy

Moravský zemský archiv

Archiv města Brna

Archiv hlavního města Prahy

Národní archiv České republiky

Státní oblastní archiv v Praze

Österreichisches Staatsarchiv

Jiné užitečné odkazy

Topografická příručka latinských názvů lokalit

Seznamy církevních hodnostářů

Cappeliho slovník latinských a italských zkratek

Slovníky staré němčiny

Manuscriptorium: digitálna knižnica historických fondov

Latinská paleografia Franz Steffens