PARTNERSKÉ INŠTITÚCIE

Masarykova univerzita ponúka možnosť absolvovať zahraničnú stáž na 2-12 mesiacov v odbornej inštitúcii kdekoľvek v Európe. O štipendiu sa môže študent uchádzať na základe dohody s inštitúciou, ktorú si študent sám nájde a dohodne podmienky. Ústav pomocných věd historických a archivnictví  chcel napomôcť našim študentom získať zahraničnú prax, a preto vytvoril medzinárodné zmluvy, na základe ktorých sme prednostne vybraní na prax v aktuálne v 4 inštitúciách, ku ktorých sa budú dúfame budú čoskoro pridávať ďalšie.

ERASMUS-PLUS-LOGO-OFICIALErasmus+ je projekt Európskej únie zameraný najmä na vzdelávacie mobility študentov, pedagógov a zamestnancov vysokoškolských inštitúcii, ktorých cieľom je podporiť vzájomné vzťahy a spoluprácu medzi vysokými školami, skvalitniť jazykovú výučbu, informovať o vzdelávacích systémoch v rôznych krajinách a dať vzdelaniu európsky rozmer. Základné informácie o programe Erasmus+ je možné nájsť na webe CZS MU.

Ponuka pracovných stáží cez ústav PVHaA pre akademický rok 2016/2017:

Dolnorakouský zemský archiv v St. Pölten (Niederösterreichisches Landesarchiv)

Diecézní archiv v St. Pölten (Diözesanarchiv St. Pölten)

Dokumentationsarchiv Österreichischen Widerstands ve Vídni

Tyrolský zemský archiv v Innsbrucku

Jihotyrolský zemský archiv v Bozen/Bolzanu

Výška mesačného štipendia pre dané krajiny:

stip_pracTermín pre podávanie prihlášok je spravidla 4-5krát ročne, v akademickom roku 2016/2017 sú termíny stanovené na:

III. výzva pro předkládání žádostí – 14.7.2016 (so začiatkom stáže od 1.9.2016).

Pokud tedy máte zájem o některý z těchto archivů, napište na vedení ústavu (Petr Elbel); uveďte taky, zda chcete 2 měsíce nebo i více (pak uveďte kolik). Podmínkou je znalost němčiny, což platí nejen o Vídni, ale i o Bolzanu – personál Jihotyrolského zemského archivu hovoří německy a archiv uchovává téměř výlučně německé archiválie. Znalost italštiny by byla určitým bonusem, rozhodně však není nutná!

V St. Pölten boli toto leto 3 naši študenti, prečítajte si ich skúsenosti, možno vás inšpirujú :)

Odbornej praxe sa však študenti môžu zúčastniť kdekoľvek v Európe, nie len vo vyššie uvedených. Naši študenti okrem danej ponuky absolvovali stáže v škótkom Glasgowe, španielskej Girone alebo rakúskom Grazi. Pokiaľ chcete zistiť, ako na to napíšte nám na  cas.brno.studenti@gmail.com :)

Treba poznamenať, že na Erasmus (či študijný alebo pracovný) môže študent ísť opakovane, do 12 mesiacov v rámci rámci programu a cyklu. Programy sa navzájom nevylučujú a to sa týka aj ďalších štipendijných programov, nie len Erasmu. To znamená, že každý študent by mohol ísť do 12 mesiacov na študijný pobyt + do 12 mesiacov na stáž počas Bc. cyklu a rovnako ďalších do 12 mesiacov na študijný pobyt + do 12 mesiacov na stáž počas Mgr. cyklu. Teoreticky môže študent stráviť v zahraničí 24 mesiacov na bakalárovi, ďalších 24 mesiacov na magistrovi a stále sa uchádzať o iné programy (viac TU). Verte mi, je to tak aka zrátaj si to sám/a TU. Tak prečo zahadzujem svoju šancu a nejdem von aspoň na semester?

Každý študent má nárok na “bezplatné” vzdelávanie na 3+1 a 2+1 roku, čo je dokopy do 7 rokov bezplatného štúdia na univerzite. Treba sa zamyslieť nad tým, čo chcem robiť, keď dokončím školu.. pobyt v zahraničí v každom smere zviditeľňuje absolventov na trhu práce, pomáha nie len odborne, ale zvyšuje úroveň cudzieho jazyka, rozširuje rozhľad či učí samostatnosti. Tieto kvality sú nevyhnuté pre nájdenie vhodnej páce, či už v odbore alebo mimo neho. Nestojí si za to obetovať jeden semester?

AKO SA PRIHLÁSIŤ

Na študijný pobyt Erasmus+ na daných univerzitách sa môže prihlásiť študent, ktorý:

  • študuje PVH alebo archivnictví na MU a je zapísaný do min. 2. ročníka Bc. štúdia, do Mgr. alebo PhD. štúdia v prezenčnej, kombinovanej alebo distančnej forme
  • je počas celej doby pobytu riadne zapísaný ku štúdiu na katedre (štúdium nesmie prerušiť ani ukončiť)
  • spĺňa Kvalifikační podmínky programu Erasmus+: Erasmus pro praktické stáže
  • spĺňa jazykové požiadavky krajiny

*Ale pozor! „Student, který studuje v České republice v akreditovaném studijním programu a chce vycestovat na studijní pobyt a/nebo na praktickou stáž do země svého původu (tj. Country of Origin), má při výběrovém řízení nejnižší prioritu a bude mu udělen status zero grant studenta, tj. bez nároku na přidělení stipendia.“ (czs.muni.cz) To znamená, že ak by napr. študent zo Slovenska mal záujem o Erasmus+ na SK, nezískal by od MU žiadnu finančnú podporu, a to bez rozdielu, či je jedná o miesto jeho bydliska.

Študent, ktorý sa chce prihlásiť, musí mať najprv dohodu s inštitúciou a vypracovaný predbežný pracovný plán (cez PVHaA alebo samostatne), následne vyplniť online prihlášku. Prikladá sa ku nej i motivačný list v češtine/slovenčine pre výberovú komisiu CZS.

Pozrite si i náš článok  Jak psát životopis a Jak psát motivační dopis.

Termín pre podávanie prihlášok je spravidla 4-5krát ročne, v akademickom roku 2016/2017 sú termíny stanovené na:

III. výzva pro předkládání žádostí – 14.7.2016 (so začiatkom stáže od 1.9.2016).

stud_Počas pobytu študent získava dané kredity (20 ECTS na semester alebo pomerný počet podľa mesiacov) na základe dochádzky a dodržiavania pracovného plánu v Training agreemente. Ako to má asi vyzerať zistíš na webe CZS.

ŠTIPENDIUM

Výška štipendia na pracovný program Erasmus+ sa vždy líši od krajiny pobytu, ktorá spadá do rôznych skupín (kompletná tabuľka krajín).

*Ak študent pochádza zo znevýhodneného socioekonomického prostredia, môže mu byť čiastka zvýšená o 200 e/mes. Viac informácií vám dajú zamestnanci CZS MU.

Erasmus+

Ak máte záujem vycestovať na iný program či do inej krajiny, stále máte niekoľko možností. Existuje viacero programov, ktoré MU ponúka svojim študentom na získavanie zahraničných študijných či pracovných skúseností v Európe aj mimo nej, pre viac informácií si pozrite náš článok Chci jít ven a stránku CZS.

Pozrite si tiež všeobecné informácie o projekte Erasmus+, o administrácii mobilít (čo vás čaká pred-počas-po pobyte) alebo skúsenosti študentov.

Spracovali: AV & MG & PH & SČ

Ak máte akékoľvek otázky, píšte nám na cas.brno.studenti@gmail.com

Napsat komentář