PARTNERSKÉ UNIVERZITY

Ústav pomocných věd historických a archivnictví  FF MU nabízí možnost studia na 12 evropských univerzitách. Studovat na nich je možné podzimní i jarní semestr.

Erasmus+ je projekt Evropské unie zaměřené na vzdělávací mobility studentů, pedagogů a zaměstnanců vysokoškolských institucí, jejichž cílem je podpořit vzájemné vztahy a spolupráci mezi vysokými školami, zkvalitnit jazykovou výuku, informovat o vzdělávacích systémech v různých krajinách a dát vzdělání evropský rozměr. Základní informace o programu Erasmus+ je možné najít na webe CZS MU.

Ústav PVHaA aktuálně nabízí možnost strávit 1-2 semestr studiem v zahraničí na 4 německých, 5 polských, 2 italských a 1 slovenské univerzitě, celkem až pro 20 studentů každý akademický rok. Viac informácií (nie len) o štúdiu na konkrétnych univerzitách:

Německo:

Ludwig-Maximilians-Universität München

Justus-Liebig-Universität Gießen

POLSKO:

Uniwersytet Wrocławski

Uniwersytet Mikołaja Kopernika v Toruni

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej v Lubline

ITÁLIE:

Università degli Studi di Padova

Università di Pisa

Sapienza Universita di Roma

SLOVENSKO:

Univerzita Komenského v Bratislave

nTreba poznamenať, že na Erasmus+ môže študent ísť opakovane, do 12 mesiacov v rámci rámci programu a cyklu. Programy sa navzájom nevylučujú a to sa týka aj ďalších štipendijných programov, nie len Erasmu. To znamená, že každý študent by mohol ísť do 12 mesiacov na študijný pobyt + do 12 mesiacov na stáž počas Bc. cyklu a rovnako ďalších do 12 mesiacov na študijný pobyt + do 12 mesiacov na stáž počas Mgr. cyklu. Teoreticky môže študent stráviť v zahraničí 24 mesiacov na bakalárovi, ďalších 24 mesiacov na magistrovi a stále sa uchádzať o iné programy (viac TU). Verte mi, je to tak abo zrátaj si to sám(a) TU. Okrem toho je možné, aby na študijný pobyt vycestovali 2 ľudia naraz, teda môžete ísť na pobyt aj s kamarátom či kamarátkou z PVHaA.

Tak prečo zahadzujem svoju šancu a nejdem von aspoň na semester?

Každý študent má nárok na “bezplatné” vzdelávanie na 3+1 a 2+1 roku, čo je dokopy do 7 rokov bezplatného štúdia na univerzite. Treba sa zamyslieť nad tým, čo chcem robiť, keď dokončím školu.. pobyt v zahraničí v každom smere zviditeľňuje absolventov na trhu práce, pomáha nie len odborne, ale zvyšuje úroveň cudzieho jazyka, rozširuje rozhľad či učí samostatnosti. Tieto kvality sú nevyhnuté pre nájdenie vhodnej páce, či už v odbore alebo mimo neho. Nestojí si za to obetovať jeden semester?

AKO SA PRIHLÁSIŤ

Na študijný pobyt Erasmus+ na daných univerzitách sa môže prihlásiť študent, ktorý:

   • študuje PVH alebo archivnictví na MU a je zapísaný do min. 2. ročníka Bc. štúdia, do Mgr. alebo PhD. štúdia v prezenčnej, kombinovanej alebo distančnej forme
   • je počas celej doby pobytu riadne zapísaný ku štúdiu na katedre (štúdium nesmie prerušiť ani ukončiť)
   • spĺňa Kvalifikační podmínky programu Erasmus+: Erasmus pro studijní pobyty
   • spĺňa jazykové požiadavky krajiny (v prípade nemeckým univerzít je nutná stredne pokročilá nemčina)

*Ale pozor! „Student, který studuje v České republice v akreditovaném studijním programu a chce vycestovat na studijní pobyt a/nebo na praktickou stáž do země svého původu (tj. Country of Origin), má při výběrovém řízení nejnižší prioritu a bude mu udělen status zero grant studenta, tj. bez nároku na přidělení stipendia.“ (czs.muni.cz) To znamená, že ak by napr. študent zo Slovenska mal záujem o Erasmus+ v Bratislave, bol by vybraný, len ak by sa na danú univerzitu neprihlásili iní študenti a nezískal by od MU žiadnu finančnú podporu, a to bez rozdielu, či je jedná o miesto jeho bydliska.

Študent, ktorý sa chce prihlásiť na dané univerzity, musí byť najprv nominovaný Ústavom PVHaA a následne vyplniť online prihlášku. Prihlásiť sa môžete na základe vyplnenej prihlášky a motivačného listu v češtine/slovenčine.

Pozrite si i náš článok  Jak psát životopis a Jak psát motivační dopis.

Termín pre podávanie prihlášok na akademický rok 2016/2017 je na Ústave PVHaA stanovený:

1.kolo na 2016/2017:

piatok 4.3.2016 – registrácia v systému ISOIS bude prebiehať pre Ústav PVHaA od 20.2. až 4.3.

v 2015/2016 prebehli 3 výberové kolá: 11.10.2015 – 21.5.2015 – 28.2.2015

V prípade, že by sa na jednu univerzitu hlásilo viac študentov, bude preferovaný študent, ktorému by pobyt najviac mohol pomôcť pri písaní záverečnej práce alebo v akademickom raste, prípadne s lepšou jazykovou vybavenosťou či lepším študijným priemerom, v iných prípadoch stačí spĺňať všeobecné podmienky programu Erasmus+ (o tom, či sa na vami vybranú univerzitu niekto hlási, sa informujte na vedení ústavu alebo nám napíšte do sekce).

Počas pobytu je nutné získať na zahraničnej univerzite aspoň 20 ECTS kreditov za každý semester potrebných k zápisu do ďalšieho semestru. Každý študent si musí zapísať aspoň 70% predmetov, ktoré spadajú pod odbor jeho štúdia na MU (teda PVHaA alebo história, prípadne druhý odbor pri dvojodbore) a zvyšné predmety je možné zapísať si ľubovoľne z celofakultnej či celouniverzitnej ponuky konkrétnej univerzity. V momente vypĺňania prihlášky sú dostupné predpokladané kurzy, ktoré sa ale jemne môžu meniť a bez problémov môžete zmeniť žiadny-všetky predmety z LA. Odporúčame záujemcov vyplniť do Learning Argementu (co je LA) kódy predmetov z minulého roku, pretože v prípade úspešnosti obdrží študent niekoľko týždňov pred začatím pobytu detailné informácie (vrátanie anotácií predmetov) od hosťujúcej univerzity.

ŠTIPENDIUM

Výška štipendia na študijný program Erasmus+ sa vždy líši od krajiny pobytu, ktorá spadá do rôznych skupín (kompletná tabuľka krajín).

stip_stud*Ak študent pochádza zo znevýhodneného socioekonomického prostredia, môže mu byť čiastka zvýšená o 200 e/mes. Viac informácií vám dajú zamestnanci CZS MU.

ĎALŠIE MOŽNOSTI

Ak máte záujem vycestovať na iný program či do inej krajiny, stále máte niekoľko možností. Existuje viacero programov, ktoré MU ponúka svojim študentom na získavanie zahraničných študijných či pracovných skúseností v Európe aj mimo nej, pre viac informácií si pozrite náš článok Chci jít ven a stránku CZS.

Pozrite si tiež všeobecné informácie o projekte Erasmus+, o administrácii mobilít (čo vás čaká pred-počas-po pobyte) alebo skúsenosti študentov.

Pokud máte jakékoliv otázky, pište nám na cas.brno.studenti@gmail.com

Napsat komentář